Pasientkurs

CFS/ME, mestringskurs voksne

Det arrangeres kurs hvert vår- og høstsemester

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres hver vår og høst

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kurset krever henvisning fra egen lege, hvis du ikke har blitt påmeldt mens du har vært til utredning ved CFS/ME-senteret her på sykehuset.

 Henvisningen sendes elektronisk til:

 Oslo universitetssykehus

Geriatrisk avdeling/CFS-ME senteret

Merk henvisningen "CFS/ME mestringskurs, voksne".

Kurset bygger på anbefalinger gitt av Nasjonalt kompetansesenter og CFS/ME-senteret ved Oslo universitetssykehus (OUS). Kurset tar utgangspunkt i et biopsykososialt syn på helse og sykdom, der både fysiske, psykiske og soiale faktorer på ulikt vis kan virke inn på sykdomsbildet og hvordan man opplever å leve med CFS/ME i hverdagen.

Kurset går over 5 dager à 2-2,5 timer, og ledes av to fagpersoner fra det tverrfaglige teamet ved CFS/ME-senteret. Noen av kursdagene blir gjennomført ved fysisk oppmøte, andre digitalt. Kurset er gruppebasert med 7-9 personer i hver gruppe. Det vil bli tid til både refleksjon og erfaringsdeling underveis i kurset. Temaer vil blant annet være:

  • Introduksjonsdag
  • Struktur i hverdagen
  • Aksept og selvfølelse
  • Kommunikasjon, identitet og roller
  • Veien videre

En brukerrepresentant, dvs en person som selv har levd med langvarige helseutfordringer grunnet CFS/ME, vil være tilstede to av kursdagene.

Det planlegges et eget møte med pårørende i løpet av kurset. Mer informasjon om dette kommer senere.

Du kan lese mer om CFS/ME på sykehusets nettsider, se under behandlinger lenger ned på siden, eller på Helsenorges nettsider: www.helsenorge.no/cfsme

Det er også utarbeidet et E-læringskurs:  www.cfsme.helsekompetanse.no

Kontakt

Relevante behandlinger