Avdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)

Avdeling for klinisk service har som målsetning å tilby tjenester av høy faglig kvalitet til rett tid til de kliniske avdelingene primært i Medisinsk klinikk.

Avdeling for klinisk service omfatter:

  • Seksjon for ergoterapi, seksjonsleder Else Marit Holen Gravås: Tlf 91612443
  • Seksjon for fysioterapi, seksjonsleder Vibeke J.M.P. Ljungmann: Tlf 23015907
  • Enhet for fysioterapi, Aker sykehus, enhetsleder Peter Johnson: Tlf 47327587
  • Seksjon for klinisk ernæring, seksjonsleder Lill Monica Drivdal: Tlf 23016095
  • Seksjon for logopedi, seksjonsleder Vala Ágústsdóttir: Tlf 40241316 /  22118706
  • Seksjon for sosionomer, seksjonsleder Marit Vold Heddan: 91184371
  • Seksjon for Læring- og mestring, rådgiver Anne Lise Hustadnes: Tlf 90036681 / 22894836

Alle de seks seksjonene har medarbeidere på to lokaliteter, henholdsvis på Aker sykehus og/eller Ullevål sykehus.

Alle hospiteringssøknader behandles sentralt av Oslo sykehusservice. Du finner mer informasjon på siden om hospiteringDersom du har spørsmål før en eventuell søknad sendes, ta direkte kontakt med seksjonsleder i aktuell seksjon.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Kontakt

Telefon

Avdelingsleder Vala Ágústsdóttir, mobil

40241316

Avdelingsleder Vala Ágústsdóttir, kontor

22118706

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran seg

Aker sykehus Bygg 6

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter