Svangerskapspoliklinikken

Svangerskapspoliklinikken på fødeavdelingen OUS er lokalisert på to steder, Rikshospitalet og Ullevål. For å få time på svangerskapspoliklinikken må du ha henvisning fra egen jordmor eller lege og du må ha fått innvilget fødeplass.

For mer utfyllende informasjon, se egne sider for de to lokalisasjonene.
Velkommen til Svangerskapspoliklinikken Fødeavdelingen/OUS.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål: Kirkeveien 166, Bygg 8 i under etg. Telefontid hverdager 0800 - 1515. Telefonnummer 22 11 98 41

Rikshospitalet: Sognsveien 20, Kvinne og barn bygget 3. etasje.
Telefon 23072347

Ved henvendelse om timebytte/avlyse time;
Telefontid 09:00-11:00 og 12:00-15:00
23074647

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.