Føde Rikshospitalet

Fødeavdelingen og Observasjonsposten Rikshospitalet er en kombinert føde- og observasjons seksjon med cirka 2600 fødsler hvert år og 12 observasjonssenger.

Velkommen til Fødeavdelingen og Observasjonsposten RH. Et godt team av barnepleiere, sykepleiere/ jordmødre og leger står klare til å hjelpe og veilede dere gjennom fødsel og barseltid.

Henvendelse

Ved alle henvendelser til fødeavdelingen/observasjonsposten ring 23072640.

De som blir lagt inn på fødeavdelingen, er hovedsaklig kvinner med rier som er i aktiv fødsel, kvinner som skal sette i gang fødselen (induseres) og kvinner som trenger innleggelse til observasjon.

 • Vårt mål  er å tilby differensiert omsorg tilpasset den enkeltes behov.  

Fødeenheten

På Føde  og observasjonsposten Rikshospitalet gir vi helhetlig fødselsomsorg i trygge og rolige omgivelser og ønsker å bidra til at svangerskapet og fødselen skal bli en god opplevelse.

Vi har fødsler fra svangerskapsuke 22 til over termin.

Vi har et godt samarbeid med Nyfødt intensiv, og har døgnkontinuerlig bemanning med gynekologer, barneleger, jordmødre og barnepleiere.

Sykehusets anestesi- og operasjonspersonell er også tilstede hele tiden, som blant annet i samarbeid med jordmor og lege tilbyr smertelindring etter ønske.

Alle gravide får en individuell fødselsomsorg basert på de vurderinger som jordmor og lege har gjort i svangerskapet. Det tas også hensyn til kvinnens egne ønsker og behov.

Vi tilbyr et differensiert fødselstilbud, fra friske kvinner som ønsker normal, jordmorstyrt fødsel i vann, til kvinner med alvorlige lidelser som krever full overvåkning i fødsel.

Smertelindring i form av badekar, akupunktur, TENS, Pudendal og EDA tilbys ved avdelingen

Det er egen oppfølgning til de som ønsker tidlig hjemreise og mulighet for å barselopphold på hotell.

Les mer om barselhotellet

Observasjonsenheten

Innleggelse på Observasjonsposten for gravide skjer ved henvisning fra lege eller jordmor i primærhelsetjenesten og/eller via Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalet.

Kvinnene som blir innlagt observasjonspost for gravide er syke gravide med behov for ekstra observasjon og behandling, eller gravide der innleggelse skyldes at barnet i magen trenger ekstra overvåkning.

De vanligste årsakene til innleggelse er igangsetting av fødsel, vannavgang tidlig i svangerskapet, truende for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og blødning i svangerskapet.

Praktisk informasjon

Personalet:

Våre jordmødre jobber både på observasjonsposten og på fødeavdelingen. Vi har som fokus å opprettholde så god kontinuitet som mulig.

Du vil få regelmessige samtaler med fødselslege.

Ved behov vil du få tilbud om samtale med barnelege, info og omvisning på nyfødt avdelingen. 

Sosionom, prest, fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier kan kontaktes og henvises til ved behov.

Besøkstider:

Hos oss har vi ikke en bestemt visitt tid. Man etterstreber ro i avdelingen av medisinske årsaker.

Parkering:

Vi har ikke fri parkering til pasienter eller pårørende. Parkering skjer på besøksparkering.

Mobiltelefon:

Det er tillatt å bruke mobiltelefon, men respekter medpasienter som har behov for hvile.

Internett:

Du kan koble deg på vårt åpne nettverk «HelseSorOst».

Nyttig informasjon/lenker:

Pasientinformasjon om fødsel og barsel

 

Informasjon om nyfødtscreening

Informasjon om morsmelkerstatning (helsenorge.no)

Hvordan du ammer ditt barn - last ned brosjyre fra Helsedirektoratet

Informasjon om trygt sovemiljø

Ammehjelpen.no

Informasjon om trening etter fødsel (helsenorge.no)

Farskapserklæring og fødselsmelding (helsenorge.no) 

 

Kontakt

Ekspedisjon

Hele døgnet, hele året

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang Barn-Kvinne. Avsnitt E2 i 4 etg.

Fra 15. januar stenges Inngang Barn-Kvinne. Benytt midlertidig hovedinngang som er mellom bygg C2 og C3. Det vil bli skiltet godt på utsiden av Rikshospitalet til ny midlertidig hovedinngang.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Du finner sykehusapoteket i Vestibylen like ved hovedinngangen. 
 
Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

​Dagligvarebutikk nær Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende

​Kart over Rikshospitalet

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

 

Adkomsttorget

Adkomsttorget foran Rikshospitalet er nå stengt på grunn av byggearbeider. 

Les mer om byggearbeidene og midlertidig hovedinngang på Rikshospitalet

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

 

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.