Akuttenheten - Søndre Oslo DPS

Akuttenheten er et lavterskeltilbud som tilbyr behandling til mennesker i akutte psykiske kriser, der det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Fokus ligger på å styrke den enkeltes mulighet til mestring og å hindre alvorlig utvikling av krisen.

Akuttenheten er et tverrfaglig team som tilbyr rask hjelp og kortvarig oppfølging ved kriser eller akutte psykiske tilstander som alvorlig symptomer på angst, depresjon, forvirring/psykose, selvmordstanker etc.

Det er ikke behov for henvisning for å komme til akuttenheten. Pasienter kan også selv ta kontakt på vakttelefon. Akuttenheten har ikke drop in funksjon, alle henvendelser skal avtales over vakttelefon eller ved henvisning. Samtaler gjennomføres ved avtalt oppmøte på akuttenheten.

Pasienter som allerede har oppfølging ved Søndre Oslo DPS, skal ta kontakt med sin faste behandler / leder på aktuell enhet.

Målgruppe: Personer over 18 år som er i akutt psykisk krise og som har bostedsadresse i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand eller Østensjø. Alle med behov for akutt hjelp for vurdering av sin psykiske helsetilstand kan henvende seg til Akuttenheten.

Vi samarbeider blant annet med pårørende, fastleger, bydel og legevakt, og kan gi kortvarig oppfølging i inntil tre -fire uker. Sammen med poliklinikkene ved Søndre Oslo DPS og akuttseksjonen i Klinikk psykisk helse og avhengighet samarbeider vi om øyeblikkelig hjelp, og vi ønsker å gi et tilgjengelig og tilpasset akuttilbud som en del av spesialisthelsetjenesten.


Kontakt

Akuttenheten kan kontaktes på vår vakttelefon: 992 16 529.
Åpningstid: Mandag - fredag kl 08.30 - 15.00. Helg og helligdager stengt. Besøksadresse i Helga Vaneks vei 6. 


Utenom åpningstid kan følgende instanser kontaktes:

Oslo kommunale legevakt, tlf. 116 117, Trondheimsveien 233. Døgnåpent.
Psykiatrisk legevakt: Oppmøte i Trondheimsveien 233. Hverdager kl 16.00 - 22.00.
Helg og helligdager kl 12.00 - 20.00.
Psykososial akuttjeneste, tlf. 23 48 70 90, Trondheimsveien 233. Døgnåpent.

 

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Ved øyeblikkelig hjelp i Akuttenheten er det ikke nødvendig med henvisning.

Kontakt

Sentralbord

 • Mandag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Pakkeforløpskoordinator treffes via vårt hovednummer 23 02 30 00

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Søndre Oslo DPS Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.
Foto av Mortensrudbygget

OUS Mortensrud

Helga Vaneks vei 6

1281 Oslo

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Det er noen parkeringsplasser i tilknytning til bygget som er forbeholdt pasienter. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis for 2 timer må hentes i hovedekspedisjonen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.