Søndre Oslo DPS

Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatrisk senter) tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Vårt opptaksområde er bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Vi tilbyr utredning, behandling, vurdering, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. De fleste får tilbud om poliklinisk behandling, men ved behov tilbyr vi også ambulant behandling og døgnbehandling.
Avdelingsleder: Asbjørn Syversen

Hvem kan få behandling?

Inntak til både døgn- og poliklinisk behandling skjer etter henvisning. Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen ti virkedager. DPSet skal vurdere om det er nødvendig med helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og informere deg om når eventuell utredning eller behandling forventes å starte opp.

Det betyr at du som pasient har rett til å velge hvilket DPS du vil utredes eller behandles ved. Vi anbefaler at det legges vekt på bosted og tilhørighet ved valg av DPS.

Bydelene har et variert tilbud til mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, og Søndre Oslo DPS samarbeider nært med bydelene. Samhandlingens mål er å understøtte pasientens behov for en helhetlig helsetjeneste. Kontakt din bydel om psykisk helse. Ansatte i bydelen vil kunne gi råd og veiledning med tanke på andre egnede hjelpetiltak som for eksempel støttekontakt, hjemmesykepleie og bolig.

Brukerrådet arbeider for å tale brukernes og de pårørendes sak, og har som mål å styrke deres innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning. Brukerrådet tar opp enkeltsaker og saker av mer generell karakter som gjelder pasienttilbudet ved Søndre Oslo DPS. Alle saker behandles konfidensielt.

Brukerrådet består av 8 medlemmer fordelt på brukerrepresentanter og ansatte. Brukerrepresentantene er i flertall og leder Brukerrådet. Bruker– og pårørenderepresentantene i Brukerrådet kommer fra organisasjonene Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Brukerrådets oppgaver:

  • Fremme saker og forslag på eget initiativ og ta imot henvendelser fra pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte vedrørende tjenestetilbudet ved Søndre Oslo DPS. Henvendelsene kan være anonyme, vil bli behandlet anonymt og tatt opp på generelt grunnlag i Brukerrådet. Brukerrådet melder saker videre til avdelingsledelsen.
  • Uttale seg om og delta i ulike prosjekter, utvalg og arbeidsgrupper som evaluerer og videreutvikler tjenestetilbudet ved Søndre Oslo DPS. Gjennomgå aktuelle pasientundersøkelser og fremme forslag av betydning for avdelingen.
  • Komme med innspill til offentlige høringer og utarbeidelse av retningslinjer i Oslo universitetssykehus og ved Søndre Oslo DPS som omhandler pasientbehandling og pårørendes situasjon. Uttale seg om prosedyrer, utviklingsarbeid, endringer og prosjekter.

Kontaktinformasjon
Du kan henvende deg til Brukerrådet via post eller epost:
Epost: brukersodps@gmail.com

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS, Brukerrådet
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Kontakt

Spørsmål og pakkeløpskoordinator

  • Mandag 08:30 - 15:00
  • Tirsdag 08:30 - 15:00
  • Onsdag 08:30 - 15:00
  • Torsdag 08:30 - 15:00
  • Fredag 08:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Sentralbordet er stengt 11.30 - 12.30.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF,
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i nytt, flott hus på Mortensrud sammen med Ruspoliklinikken Mortensrud og BUP Oslo Syd (OUS Mortensrud).

Besøksadresse: Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.

Foto av Mortensrudbygget

OUS Mortensrud

Helga Vaneks vei 6

1281 Oslo

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

T-bane

T-bane nr 3, Kolsås - Mortensrud. Stoppested: Mortensrud.  Det er 7 minutters gange til ruspoliklinikken Mortensrud (Helga Vaneks vei 6).

Buss  

Buss 74 til Mortensrudveien. Det er 4 minutters gange til ruspoliklinikken Mortensrud (Helga ​Vaneks vei 6).  

​Se ruter.no for rutetider.  

Praktisk informasjon

​Det finnes et par parkeringsplasser i tilknytning til bygget som er forbeholdt pasienter. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis for 2 timer må hentes i hovedekspedisjonen.

Alternative parkeringsmuligheter: Mortensrud Torg innendørs (inntil 2 timer gratis – etter det mot betaling). Parkering ved Mortensrud T-bane/Senter Syd – inntil 3 timer gratis cirka 500 meter unna.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aktuelt fra Søndre Oslo DPS