Diagram

Årsrapporter

I våre rapporter finner du informasjon om status og utvikling av dom til tvungent psykisk helsevern.

Nasjonal koordineringsenhet har utarbeidet årsrapporter siden 2015. I tillegg er det utarbeidet en rapport med en samlet oversikt over utvikling fra 2002 og 2021 (20 år med særreaksjonen (...))

Dataene i rapportene er hentet ut fra koordineringsenhetens register over personer dømt til tidsubestemt og tidsbestemt tvungent psykisk helsevern. Registerets formål er oversikt og kontroll, og inneholder derfor begrenset med opplysninger om f.eks. pasientens helse, innhold i behandlingstilbudet og andre såkalte sensitive data.

Koordineringsenheten registrerer ikke opplysninger om forhold etter opphør av en dom, og har derfor ikke informasjon om pasientforløp eller andre sentrale faktorer etter endt særreaksjon.

Koordineringsenhetens register baserer seg på de opplysninger som oversendes fra politi, påtale og helsevesen. Opplysningene legges deretter manuelt inn i enhetens register. I tillegg til at enheten ikke alltid mottar dokumentasjon iht vedtatte rutiner, er det også noe variasjon i kvaliteten på de innrapportere data. Det kan derfor forekomme feil og mangler. Rapportene inneholder i all hovedsak opplysninger om forhold enheten vurderer å ha gode og valide data på. 

 

Årsrapport 2023 (PDF)

Årsrapport 2022 (PDF)

RAPPORT - 20 år med særreaksjonen.. (PDF)

Årlig melding 2021 (PDF)

Årlig melding 2020 (PDF)

Årlig melding 2018 (PDF)

Årlig melding 2017 (PDF)

Årlig melding 2016 (PDF)

Årlig melding 2015 (PDF)

Sist oppdatert 19.04.2024