Et nærbilde av folk som snakker

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) sørger for psykisk helsevern til innsatte i Oslo fengsel, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Sentralarresten i Oslo politidistrikt og Ungdomsenhet Øst.

Målgruppen for poliklinikken er innsatte i arrest og fengsler med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til psykisk helsevern jf. pasientrettighetsloven § 2-1b og helsedirektoratets prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne (IS-1637). 

Fengselspsykiatrisk poliklinikk har stedlige tjenester i overnevnte fengsler, samt er en del av det Nasjonale ressursteamet ved Bredtveit fengsel. Enheten har 11 ansatte; enhetsleder, administrasjonskonsulent, fire psykologspesialister, en psykolog, en psykiater, en lege i spesialisering og to fagkonsulenter/ miljøterapeuter. 

Enheten ledes av Thale Kristine Bostad. 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Regional sikkerhetsseksjon (RSA)
Fengselspsykiatrisk poliklinikk
PB 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse

Oslo fengsel
Åkebergveien 11
0650 Oslo

Flere innsatte sliter med psykiske lidelser

De fleste vet nok ikke særlig mye om hva som foregår i norske fengsler, men vi som jobber der ser noen urovekkende tendenser.

  

Les mer her
En person som har på seg en lue