En mann som sitter i en stol

Informasjon til besøkende til døgnenhetene

Vi vet at det å gå inn i en sikkerhetsavdeling er noe annerledes enn å besøke en ordinær sykehusavdeling. Her finner du litt informasjon om rutiner for besøkende til døgnenhetene, slik at du kan forberede deg litt før du kommer. Husk at du alltid vil bli møtt av våre ansatte, som vil ivareta din sikkerhet.

Planlegging av besøk

Alle besøk må avtales med avdelingen i forkant. Besøk til pasienter avtales med personalet senest èn dag i forveien. Ved besøk fra personer under 15 år, gjøres egne avtaler. Hvis du ikke har meldt eller klarert besøket ditt i forkant, kan du bli nektet adgang. 

Kontakt enhetene på følgende telefonnummer for å gjøre en avtale:

Granli 1 (Rettspsykiatrisk døgnenhet): 23 06 63 16
Granli 2 (Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet): 23 06 62 81
Granli 3 (Intensivpsykiatrisk døgnenhet): 23 06 62 61

 

Ved ankomst

Når du ankommer må du ringe på ringeklokken utenfor porten. Skal du besøke en pasient, ringer du på hos den aktuelle enheten. Øvrige besøk bes henvende seg i administrasjonen i tidsrommet 08.00–15.00. Du vil bli hentet av en ansatt i porten.

 

  • Legitimasjon​​: Alle som skal inn i sikkerhetsavdelingen må legitimere seg. Ved manglende nødvendig eller utilstrekkelig legitimasjon kan personalet nekte deg adgang.
  • Adgangskontroll: Hvis du skal inn i døgnenheten/besøksrommene, vil du bli bedt om å gjennomgå adgangskontroll først. Dette av hensyn til din egen og andres sikkerhet. Du henger fra deg yttertøy med mer i administrasjonen. Du legger også igjen veske, mobil, løsgjenstander og liknende i låst skap. I utgangspunktet kan du ikke ha med deg noe inn i døgnenhetene. Har du med deg noe du ønsker å ta med deg inn i døgnenhetene/besøksrommene, må dette avklares med personalet, gjerne i forkant av besøket. Det som du tar med deg kan bli scannet i en gjennomlysningsmaskin. I tillegg kan du bli bedt om å gå igjennom en metalldetektor. Du vil alltid bli fulgt av en ansatt på eiendommen, både inne og ute.

 

Våre rutiner er de samme, både for pårørende, advokat, sakkyndige, myndighetspersoner og øvrige gjester.

Sist oppdatert 04.10.2023