Om publikasjoner fra RASP

Medlemmer av forskningsteamet og andre ansatte på RASP har publisert flere artikler og bok-kapitler. Disse finner du om du klikker på "Forskningsteamet"

Er du ute etter eldre publikasjoner, ta gjerne kontakt med oss.

BOKUTGIVELSE :
Vi har  i 2020 utgitt en håndbok om spiseforstyrrelser:
Spiseforstyrrelser, forståelse og behandling.En håndbok.
Den kan bestilles her fra Fagbokforlaget

Members of the researchteam and other employees on RASP have published a number of papers. They are aviable under the page of "researchteam".

Sist oppdatert 07.10.2020