Utlevering av data

Ønsker du å få ut data fra vårt register?

Oslo universitetssykehus HF er dataansvarlig og formell eier av dataene i registeret.

Avidentifiserte opplysninger fra registeret er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke opplysninger innenfor registerets formål så lenge nødvendige tillatelser og kriterier er oppfylt:

  • All bruk av informasjon fra registeret til forskningsformål må være basert på en prosjektprotokoll som beskriver formålet med studien, hvem som er ansvarlig for gjennomføring og hvilke opplysninger som ønskes utlevert.
  • Enhver bruk av opplysningene til forskningsformål må formelt godkjennes før opplysningene kan utleveres. For helseforskningsprosjekter betyr det at prosjektprotokollen skal godkjennes av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
  • Søknader om utlevering av opplysninger sendes registeret og behandles i henhold til vedtektene.
  • Data som utleveres vil ikke omfatte personidentifiserbar informasjon.

Søknad om å benytte data fra registeret sendes fagrådet ved daglig leder Anja Vaskinn.

 

Rutiner_utlevering registerdata_KvaSO (pdf)

Søknadskjema for utlevering registerdata - KvaSO (PDF)

Sist oppdatert 14.12.2023