Psykisk helse - nasjonale og regionale funksjoner (NOR)

Avdeling for psykisk helse - nasjonale og regionale funksjoner tilbyr poliklinisk behandling, døgnbehandling, samt oppsøkende virksomhet, både i helseregionen og nasjonalt.

Avdelingen har:

  • Landsdekkende tilbud til hørselshemmede barn og voksne med psykiske lidelser, samt kompetansesenter for hørsel og psykisk helse. 
  • Regionsoppgaver innenfor spiseforstyrrelser, sikkerhetspsykiatri og psykisk utviklingshemning/autisme. 
  • Områdefunksjoner (Oslo) innenfor personlighetspsykiatri, angst- og tvangslidelse.
  • Samarbeid med Oslo politidistrikt om prosjektet MAS-Oslo (Mellom alle stoler).

Avdelingen har seks seksjoner og ledes av Trond Haakon Noddeland.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse

Avdelingsledelsen holder til på Ullevål sykehus.
Du finner oss i bygg 2 (Søsterhjemmet) i 3. etasje.
Kirkeveien 166
0455 Oslo