Gruppeenheten Nydalen DPS

Enhet for gruppebehandling tar imot pasienter over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Pasientene har i hovedsak bostedsadresse i bydelene Nordre Aker, Sagene og Bjerke.

Gruppeenheten er en underordnet enhet av Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og består av to psykologspesialister, en psykolog, en overlege og to spesialsykepleiere. Vi samarbeider tett med de andre enhetene i Nydalen DPS.

Vi tilbyr ulike kurs og grupper for pasienter som er ferdig utredet og har fått et behandlingstilbud ved Nydalen DPS.

Kursdeltakelse skjer i kombinasjon med individualterapi. For tiden har vi følgende kurs:
• Kurs i mestring av sosial angst.
• Stabiliseringskurs for pasienter med pågående symptomer på traumelidelse
• Psykoedukativt kurs for pasienter med bipolar lidelse
• Forberedende, psykoedukativt kurs for pasienter som er aktuelle for videre gruppeterapi

Behandlingen er av typen mentaliseringsbasert terapi, bestående av individualterapi, kurs (psykoedukasjon i gruppe) og gruppeterapi. Gruppeterapien har en varighet på inntil to år.


Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS
Gruppeenheten
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gullhaugveien 12, Nydalen

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Gullhaugveien 12

0484 Oslo

Praktisk informasjon

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10–12 ved Nydalen DPS. 

Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.