Ekspertsykehuset

Virtual Reality - ny teknologi og behandling ved psykoselidelse

Forestill deg at du ikke tør å ta bussen eller gå til legen. Eller at du synes det er så skummelt å gå ut blant mennesker at du blir værende hjemme i stedet for å møte venner, gå på kafe eller på jobb. Uansett hva som er årsaken til angst, er det ofte en ting som hjelper - å gjøre det man er redd for.

Jan Ivar Røssberg og June Ullevoldsæter Lystad
Jan Ivar Røssberg og June Ullevoldsæter Lystad. Foto: Silje Bergum

​Tekst: ​Jan Ivar Røssberg, overlege ved Seksjon for Behandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS) og professor ved Universitetet i Oslo (UiO), June Ullevoldsæter Lystad, psykolog og forsker, Seksjon for Behandlingsforskning og Seksjon for Tidlig Psykosebehandling, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Silje Bergum og Shutterstock.

​​Hvordan kan Virtual Reality bidra til mer optimal behandling

​Er du redd for noe unngår du gjerne det heller enn å oppsøke det. Men tenk hvis du kunne jobbe med angsten din inne hos behandleren din, eller hjemme hos deg selv – i trygge omgivelser – til du turte å ta bussen eller gå ut blant andre. Det er nå mulig, ved hjelp av såkalt Virtual Reality (VR) behandling.

Jan Ivar Røssberg og June Ullevoldsæter Lystad

Jan Ivar Røssberg og June Ullevoldsæter Lystad. Foto: Silje Bergum

Mange med psykoselidelser sliter med angst​​

Svært mange med psykoselidelse opplever nedsatt livskvalitet, inaktivitet og føler seg sosialt isolerte, noe som igjen kan ha negativ innvirkning på fysisk og psykisk helse. Dette kan i stor grad forklares av at de trekker seg unna nettopp på grunn av plagsomme angstsymptomer. 

Angstsymptomer forekommer hyppig ved nettopp psykoselidelser, i tillegg til typiske psykosesymptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner, følelsesmatthet og tilbaketrekning.

Hva er Virtual Reality?​

VR en interaktiv, datamaskingenerert opplevelse som foregår i simulerte omgivelser. VR tar i bruk ulike typer sansestimulering som synsinntrykk, lyder, vibrasjoner og bevegelse, for å skape et engasjerende miljø som likner på virkeligheten.

VR gir deg følelsen av å være et annet sted, der du kan påvirke og bli påvirket av dine omgivelser. VR-behandling er bruk av VR-teknologi for å utvide mulighetene innenfor psykologisk behandling.

Bilde av VR briller

VR-briller i behandling. Foto: Shutterstock.

gameChange​

Ved Universitetet i Oxford har forskere i samarbeid med programutviklere, brukere og klinikere utviklet et VR-program kalt gameChange. Programmet tar for seg ulike situasjoner, som alle har til felles at de ofte er utfordrende for personer med psykoselidelser. 

VR-behandlingen består av seks ulike scenarioer med varierende vanskelighetsgrad, der pasientene gjennomfører spesifikke sosialt engasjerende oppgaver. Dette gjøres i eget tempo og pasienten bestemmer selv hvor utfordrende oppgavene skal være. 

Hvert scenario har fem nivåer og er ment å aktivere tanker som kan gi angst og frykt i den gitte situasjonen (for eksempel å spørre noen om noe på en kafé eller snakke med noen på venterommet hos fastlegen). 

Pasientene oppfordres til å teste ut frykten i de de gitte situasjonene ved å gjøre noe annet enn det de vanligvis gjør. Unngåelse og såkalt sikringsatferd, som ofte brukes og er helt vanlig i slike situasjoner, vil bare bidra til å opprettholde problemene. 

Dersom pasientene lærer å handle og tenke annerledes og ikke bruker denne sikringsatferden, er tanken at de gjør seg nye erfaringer som bidrar til at angsten i situasjonen blir mindre. De får rett og slett alternative handlingsstrategier som kan brukes i situasjonen og bidra til at de føler seg tryggere.

VROslo​​​

Oslo universitetssykehus (OUS) har inngått et samarbeid med forskere ved Universitetet i Oxford om utprøving av gameChange blant norske pasienter med psykoselidelser. Alle psykoseenhetene ved sykehuset deltar i utprøvingen. Parallelt med utprøvingen av gameChange, utvikler vi en norsk VR-behandling i samarbeid med firmaet Fornix og forskere ved OsloMet.

Så langt har 18 pasienter prøvd ut VR-behandlingen og resultatene er oppløftende. De beskriver at de synes dette har vært morsomt, inspirerende og lærerikt samtidig som de beskriver det som utfordrende og litt skremmende. Det ser også ut til at de bruker øvelsene fra VR-universet inn i dagliglivet og øver seg videre på vanskelige situasjoner der.

RecoVRy​

Recovery er et viktig begrep i psykosefeltet – det handler blant annet om personlige prosesser, tilhørighet, deltakelse på ulike funksjonsarenaer og et meningsfylt liv.

Dersom VR-behandling hjelper, kan det forhåpentligvis bidra til bedre livskvalitet, sosial deltakelse og funksjon for denne gruppen – til recoVRy.

Lenker: 


Sist oppdatert 10.08.2022