Intermediær døgnbehandlingsenhet

Enheten tilbyr døgn- og dagbehandling til ungdommer i alderen (13)14 - 18 år og har 6 plasser. Behandlingsopplegget består av miljøterapi, familiearbeid, støttesamtaler/individualterapi og gruppebaserte tilbud. Dersom du bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, vil de som har den daglige omsorgen for deg være med som viktige deltakere i behandlingen.

Henvisning  kommer fra en av Oslos 4 poliknikker, BUP Oslo Nord, BUP Oslo Syd, BUP Vest eller Nic Waals Institutt.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak . Husk BUP henvisningsskjema.

Innleggelse ved enheten skjer etter lov om psykisk helsevern. Dersom du er over 16 år samtykker du selv til å være innskrevet ved enheten. Dersom du er under 16 år blir du skrevet inn på dine foresattes samtykke. Er du uenig i dine foreldes samtykke til innleggelse, kan du klage til kontrollkommisjonen. 


 

Kontakt

Telefon

Enheten er døgnåpen 24/7
Enheten er døgnåpen 24/7

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen psykisk helse Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 55.


 

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 23492100, 23492344

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.