Ungdomsseksjonen psykisk helse

Ungdomsseksjonen er godkjent for tvungent psykisk helsevern og målgruppe er ungdom mellom 13 og 18 år med alvorlige psykiske lidelser og stort funksjonsfall der poliklinisk behandling har vært prøvd, men har vist seg utilstrekkelig. For informasjon om Covid-19, klikk på lenken beredskap under avsnittet les mer om Ungdomsseksjonen.

Lenke til sykehusets side om beredskap.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema

Akutt døgnbehandlingenhet tlf 22 11 77 00, tar imot akuttinnleggelser hele døgnet.

Intermediær døgnbehandlingsenhet tar imot henvisninger fra poliklinikkene i OUS, samt Nic Waals institutt og BUP Vest.

Seksjonsleder er Eli Engelsen Fjæra

Ungdomsseksjonen består av to døgnenheter, en akuttenhet med 5 plasser (UPA), en intermediærenhet med 6 plasser (IME) og Front-team Ungdom. Ungdomsseksjonen er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.


 

Kontakt

Telefon

PAKKEFORLØP PSYKISK HELSEVERN, BARN OG UNGE: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt: 23492100

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF,
Ullevål PHA
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 53,

kontakt personale i 2.etg

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.