Beredskap

Oslo universitetssykehus er for tiden i normal drift.

På denne siden vil du finne informasjon når Oslo universitetssykehus er i forhøyet beredskap ved alvorlige hendelser. ​

Beredskapsnivåer ved Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Det er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner. 
 

Sist oppdatert 05.07.2022