Front Ungdom hjemmesykehus

Spesialister i front – riktig hjelp til riktig tid, sted og nivå. Front ungdom er en arenafleksibel tverrfaglig enhet. Vårt overordnede mål er å gi ungdommer riktig hjelp til riktig tid. Front ungdom fyller tomrommet mellom poliklinikk og døgnavdeling ved å tilby ungdommer og familier skreddersydd behandling. Front ungdom har som fokus å styrke ungdommens mestring av krisen i sitt naturlige miljø, ikke minst styrke foresattes evne til å ivareta ungdommen.

Målgruppe

Ungdommer i aldersgruppen 13 til 18 år med alvorlige kriser eller alvorlig psykopatologi med forverring / raskt funksjonsfall, eksempelvis:

  • Psykose
  • Suicidalitet
  • Emosjonell ustabilitet

Målsetting

Riktig hjelp
Tverrfaglig helsepersonell med lang erfaring og spesialistkompetanse vil sikre ungdom og familien best mulig faglig hjelp i en vanskelig krise.

Riktig tid
Vi har en responstid tilbake til henviser på 24 timer. Vårt tilbud er i utgangspunktet kortvarig og intensivt for å sikre riktig behandling.

Rett sted
Front-team ungdom reiser ut for å sikre ungdommen hjelp hjemme og i kjente omgivelser: hjem, skole og nærmiljø.

Rett nivå
Vi forsøker å sikre at ungdommen får hjelp på rett sted i helsevesenet basert på rask og grundig kartlegging av ungdommens behov.

Behandlingsmodellen
Front ungdom er raskt på plass for å vurdere faresignaler og alvorlighet i krisen. Vi behandler ungdommer og familien hvor poliklinikkens tilbud ikke er tilstrekkelig eller riktig etablert og hvor innleggelse er uheldig.

Inntak
Kontakt Front ungdom og drøft saken (se telefon på siste side). Henvis til oss ved Ungdomsseksjonen, Enhet Front ungdom. Front ungdom har inntaksmøte to ganger i uken, men responstid på 24 timer per telefon.

En forutsetning er at situasjonen er akutt og at det å vente på helsehjelp fra poliklinisk hold ikke er tilstrekkelig.

Systemarbeid
Enheten gir veiledning og samarbeider med henviser, bydel, barnevern, legevakt, BUP og andre aktuelle instanser.

Skole
Nordre Aker Skole, avdeling Sogn er en institusjonskole som betjener barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Front ungdom har spesialpedagoger derfra tilknyttet. De bidrar med veiledning og støtte til den lokale skolen.


 

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 61

0372 Oslo


 

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 91870463

Foto av bygget

Sognsvannsveien 61

Sognsvannsveien 61

0372 Oslo

Buss 40 Øvre Sogn er det alternativet som stopper nærmest BUPA på sogn

Buss 40 mot Øvre sogn holdeplass Gaustadveien cirka 5 minutters gange til Enhetene: Intermediær døgnenhet, Akutt døgnbehandlingsenhet, Nevropsykiatrisk Enhet, Enhet B og Dagenheten spiseforstyrrelse. Holdeplass Øvre sogn er nærmest Front ungdom hjemmesykehus.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det cirka 20 minutters gange til sogn eventuelt overgang til Buss 40 Øvre sogn.

Se www.ruter.no for oppdatert ruteopplysning.  

Parkeringsplassene ved Sogn er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

  • 48 kr per time
  • 302 kr per døgn
  • 995 kr per uke​

BUP Sogn, EasyPark-kode: 3008

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Sogn.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via https://ous.parkerings.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk: Kontrollsanksjon – Parkering

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aktuelt fra Front-team ungdom