Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)

UPA er en lukket døgnenhet med øyeblikkelig hjelp-plikt, som ved mistanke om psykose og/ eller alvorlig selvmordsfare eller uro/forvirringstilstander som skyldes alvorlig psykisk lidelse kan ta imot ungdom til vurdering og eventuell innleggelse hele døgnet, 7 dager i uken.

Ungdommer som trenger akutt hjelp kontakter ofte fastlege eller helsesøster på skolen først. Det kan opprettes kontakt med en psykiatrisk poliklinikk (BUP) for akutt-time. Ved behov for akutt innleggelse kontakter disse UPA. De fleste henvisninger om innleggelse på UPA på dagtid i ukedagene kommer fra poliklinikk mens henvisninger på kveld/natt og i helg kommer fra legevakt/psykiatrisk legevakt.                                                                                                                                                                            

Enhetens behandlingstilbud omfatter først og fremst akuttbehandling og stabilisering ved psykoser og/ eller alvorlig selvmordsfare eller uro/forvirringstilstander som skyldes alvorlig psykisk lidelse. I noen tilfeller utfører også enheten en tidsbegrenset utredning/behandling ved alvorlige og sammensatte psykiske lidelser.                                                  
Enheten er underlagt Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), og er også godkjent for bruk av tvang.  
Oppholdstiden vil i de fleste tilfeller være kortvarig, men noen ganger er det også behov for lengre innleggelse av noen ukers varighet.

Alle ungdommer som er innlagt på UPA får tilbud om undervisning fra Nordre Aker skole

Vanligvis blir man utskrevet fra UPA til den omsorgsbasen man kom fra og med poliklinisk oppfølging, og enheten samarbeider med en rekke instanser avhengig av hvilke tiltak som kan være av nytte for den enkelte ungdommen.

For mer informasjon om Akutt døgnbehandlingsenheten kan enhetsleder kontaktes på tlf. 22 11 77 02

Kontakt

Telefon

Enheten er bemannet hele døgnet
Enheten er bemannet hele døgnet

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 55, 0372 Oslo

Ring på dørklokka til bygg 55, 1.etg (se kart)

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 22117700, 22117708

Praktisk informasjon

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.