Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)

UPA er en lukket døgnenhet med øyeblikkelig hjelp-plikt, som ved mistanke om psykose og/ eller alvorlig selvmordsfare eller uro/forvirringstilstander som skyldes alvorlig psykisk lidelse kan ta imot ungdom til vurdering og eventuell innleggelse hele døgnet, 7 dager i uken.

Ungdommer som trenger akutt hjelp kontakter ofte fastlege eller helsesøster på skolen først. Det kan opprettes kontakt med en psykiatrisk poliklinikk (BUP) for akutt-time. Ved behov for akutt innleggelse kontakter disse UPA. De fleste henvisninger om innleggelse på UPA på dagtid i ukedagene kommer fra poliklinikk mens henvisninger på kveld/natt og i helg kommer fra legevakt/psykiatrisk legevakt.                                                                                                                                                                            

Enhetens behandlingstilbud omfatter først og fremst akuttbehandling og stabilisering ved psykoser og/ eller alvorlig selvmordsfare eller uro/forvirringstilstander som skyldes alvorlig psykisk lidelse. I noen tilfeller utfører også enheten en tidsbegrenset utredning/behandling ved alvorlige og sammensatte psykiske lidelser.                                                  
Enheten er underlagt Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), og er også godkjent for bruk av tvang.  
Oppholdstiden vil i de fleste tilfeller være kortvarig, men noen ganger er det også behov for lengre innleggelse av noen ukers varighet.

Alle ungdommer som er innlagt på UPA får tilbud om undervisning fra Nordre Aker skole

Vanligvis blir man utskrevet fra UPA til den omsorgsbasen man kom fra og med poliklinisk oppfølging, og enheten samarbeider med en rekke instanser avhengig av hvilke tiltak som kan være av nytte for den enkelte ungdommen.

For mer informasjon om Akutt døgnbehandlingsenheten kan enhetsleder kontaktes på tlf. 22 11 77 02

Kontakt

Telefon

Enheten er bemannet hele døgnet
Enheten er bemannet hele døgnet

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 55, 0372 Oslo

Ring på dørklokka til bygg 55, 1.etg (se kart)

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 22117700, 22117708

Buss 40 Øvre Sogn er det alternativet som stopper nærmest BUPA på sogn

Buss 40 mot Øvre sogn holdeplass Gaustadveien cirka 5 minutters gange til Enhetene: Intermediær døgnenhet, Akutt døgnbehandlingsenhet, Nevropsykiatrisk Enhet, Enhet B og Dagenheten spiseforstyrrelse. Holdeplass Øvre sogn er nærmest Front ungdom hjemmesykehus.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det cirka 20 minutters gange til sogn eventuelt overgang til Buss 40 Øvre sogn.

Se www.ruter.no for oppdatert ruteopplysning.  

Parkeringsplassene ved Sogn er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

  • 48 kr per time
  • 302 kr per døgn
  • 995 kr per uke​

BUP Sogn, EasyPark-kode: 3008

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Sogn.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via https://ous.parkerings.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk: Kontrollsanksjon – Parkering

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.