Nevropsykiatrisk enhet

Enheten tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge der kognitive eller nevrobiologiske faktorer kan være vesentlige for funksjonsvansker, herunder utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser. Utredningene kan vare fra 3-4 dager til 3-4 uker (de aller yngste) og følges av rådgiving til foreldre og til samarbeidende instanser.

Nevropsykiatrisk enhet tar i mot henvisninger fra Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i opptaksområdet til Oslo Universitetssykehus (også fra Nic Waals Institutt og BUP Vest). Inntak ved den lokale BUP krever henvisning fra fastlege.

Enheten har tilbud til barn og unge opp til 18 år. Når barn og ungdom har sammensatte former for lærevansker, atferdsproblemer eller strever med sosialt samspill, kan dette henge sammen med hjerneorganiske forhold. Det kan være funksjonssvikt eller svak funksjon på ett eller flere områder. Nevropsykiatrisk enhet tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge når det er spørsmål om utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser.

Vi kartlegger bredt hvordan barnet/ungdommen fungerer på ulike områder og får frem de sterke og svake sidene. Målet er å bidra til en økt forståelse av barnet og gi en bakgrunn for tilrettelegging av tiltak i hjemmemiljø, skole eller barnehage. 
 

Forberedelse

Det er viktig at barnet/ungdommen blir forberedt på hvorfor det skal gjennomføres en utredning og hva som skal skje hos oss. Vår erfaring er at de fleste trives og synes 
mye er spennende og morsomt, selv om noe også kan være slitsomt eller kjedelig. Barnet/ungdommen møter erfarne fagfolk som formidler forståelse for det 
barnet/ungdommen sliter med. 

Utredning

Utredningen/undersøkelsen gjøres av et tverrfaglig team med psykolog og pedagog og ofte lege. Vi setter oss inn i det som foreligger av informasjon om barnet, og planlegger utredningene så den skal passe best mulig for barnets alder og de spørsmål henviser og foreldre har. 
 
Vi gjennomfører samtaler med foreldre for å få grundig informasjon om barnets/ungdommens utviklingshistorie og aktuelle livssituasjon og kartlegger barnets/ungdommens funksjon i dagligliv, samspill, aktivitet og lek. 
 
Psykologen gjennomfører et bredt utvalg tester som kartlegger innlæring og hukommelse, språkfunksjon, oppmerksomhet, konsentrasjon og generelle evner.
 
Pedagogen har et særlig ansvar for å kartlegge barnets/ungdommens språk og gjennomfører observasjon og samtaler i barnehage og skole.
 
Pedagogen gjennomfører også samtaler med barnet/ungdommen og foreldrene for å få grundig informasjon om opplæringshistorie og aktuell situasjon. Lege gjør vurdering av kroppsbeherskelse, reflekser og allmenn helsetilstand. Undersøkelsen innebærer ingen stikk eller annet smertefullt.

Underveis i undersøkelsene får vi et inntrykk av hvordan barnet/ungdommen forholder seg i kontakt og vi danner oss et inntrykk av motivasjon, opplevelse av mestring og selvoppfatning. 

Tilbakemelding og oppfølging

Når alle undersøkelser er avsluttet, legger de som har undersøkt barnet/ungdommen frem sine vurderinger og drøfter resultatene med foresatte samt henvisende poliklinikk og andre aktuelle instanser i et tilbakemeldingsmøte. 
 
Det kan være aktuelt å møtes flere ganger for å sikre at de som har med  barnet/ungdommen å gjøre får en god forståelse for vurderingene som er gjort og hvilken hjelp og tilrettelegging barnet kan trenge. Etter avtale med foresatte vil barnet/ungdommen selv også få en tilbakemelding om resultatene og vurderingen. 
Foreldrene bestemmer hvem som skal ha våre rapporter. 
 
Epikrise og rapport sendes henvisende instans med kopi til foreldene.
 
Oftest vil ansvaret for videre oppfølging av barnet/ungdommen, ligge hos poliklinikken (BUP) og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i samarbeid med primærhelsetjenesten ev. Habiliteringstjenesten. 
 

Fagutvikling 

Nevropsykiatrisk enhet bidrar til fagutvikling innen området nevropsykiatri, i form av undervisning, veiledning og forskning bl.a. i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema. Enheten har utarbeidet henvisningsrutiner med egne krav til innholdet i henvisningen. Vennligst følg disse: Henvisninger sjekkliste NPe 2018.pdfKontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen, psykisk helse Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Resepsjon i 1. etg Sognsvannsveien 63

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 97 11 09 75

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

Det er etablert parkeringsplasser for besøkende ved bygg 10 og 19 på Gaustad. Det er i tillegg parkeringshus på området sør for Gaustad (rundt 300 meters gange). Det finnes dedikerte plasser merket for forflytningshemmede på begge områdene, i tillegg til enkelte plasser nær inngangen foran andre bygg – se skilter.
Parkering i parkeringshuset (Rikshospitalet p-hus) er å anbefale dersom du ønsker å stå trygt/tørt over lengre perioder.

Parkeringsplassene ved Gaustad sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke​

Gaustad sykehus, EasyPark-kode: 3005

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Gaustad sykehus.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkering.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.