Rusakuttmottak - døgn

Pasienter som vurderes å ha behov for en innleggelse etter akuttvurdering ved Rusakuttmottak vil bli lagt inn i enhet Rusakuttmottak døgn. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

I denne enheten er fokus i behandlingen å observere, vurdere og stabilisere den akutte tilstanden, samt gi støtte og tett oppfølging. Motivasjon - og kartleggingsarbeid står også sentralt i arbeidet. Sengeposten har 13 observasjonssenger med gjennomsnittlig liggetid på 2 døgn.  Dersom det er behov for behandling utover dette, vil det sammen med pasienten vurderes lengre liggetid, overføring til en av avgiftningsenhetene eller poliklinisk oppfølging. Vurdering av om pasient er i behov av innleggelse gjøres ved Rusakuttmottak, se mer info om enheten i oversikten underliggende enheter seksjon Rusakuttmottak og avgiftning.

Enheten ledes av Gjermund Vognild.

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Avdeling rus- og avhengighetsbehandling Seksjon rusakuttmottak og avgiftning Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Aker sykehus, bygg 12, 1. etg.
En bygning med et skilt foran

Aker sykehus Bygg 12

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Praktisk informasjon

​På sykehusapoteket får du kjøpt det du trenger under sykehusoppholdet og ved utskrivning. Apoteket har tett samarbeid med sykehuset og tilpasser sortimentet etter våre anbefalinger. Deres ansatte har høy faglig kompetanse og kan gi deg gode råd om bruk av dine legemidler og andre produkter. Hos sykehusapoteket kan du hente ut alle dine resepter, også fra din fastlege.

Les mer her.

Det er dessverre ingen blomsterbutikk på Aker sykehus lenger.

Det er tilgang til datamaskin med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Du finner kiosk ved hovedinngangen i bygg 11.

  • Adresse: Trondheimsveien 235
  • Telefon: 22 15 21 96 

Åpning​​​stider

  • Mandag til fredag: kl. 10.00–17.00.
  • Lørdag til søndag: Stengt

Kantine åpen for a​​​lle

  • ​Hverdager kl. 09.00–14.00.​​

Kantinen holder til i bygg 5, 1. etasje rett innenfor hovedinngangen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.