Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

En nasjonal kompetansetjeneste i spesialisthelsetjenesten innen helseområdet tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB).

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 15:00
  • Tirsdag 09:00 - 15:00
  • Onsdag 09:00 - 15:00
  • Torsdag 09:00 - 15:00
  • Fredag 09:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Merk: Steroideprosjektet har eget telefonnummer med egne telefontider - 469 59 791. Se https://oslo-universitetssykehus.no/steroideprosjektet for åpningstider.

Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste TSB (Tjenesten kan ikke henvise pasienter til behandling, da dette skal foregå i de enkelte helseforetak og kommuner.)
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 21

Bygg 6

Hovedbygget på Gaustad

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo