Lungeavdelingen på Rikshospitalet

Lungeavdelingen, Rikshospitalet vurderer og utreder pasienter for lungetransplantasjon og har ansvar for behandling og oppfølging av disse pasientene i samarbeid med lokal helsetjeneste der pasienten bor.

Lungeavdelingen har spesiell kompetanse på blant annet interstitielle lungesykdommer (“lungefibrose”), sykdommer i lungekarene og bronkoskopiske inngrep, og tar imot henvisninger fra hele landet om sjeldne og kompliserte lungesykdommer.

Lungeavdelingen på Rikshospitalet samarbeider nært med Lungemedisinsk avdeling på Ullevål som også har mange spesialfunksjoner og er lokalsykehus for en del av Oslo Kommune.

Vurdering og utredning av pasienter til lungetransplantasjon er et nasjonalt ansvar som er lagt til Lungeavdelingen på Rikshospitalet. Oppfølging av disse pasientene gjøres i samarbeid med lokal helsetjeneste der pasienten bor.

 Avdelingen har i tillegg regionalt ansvar for pasienter fra det som tilsvarer de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. Avdelingen tar også imot henvisninger fra hele landet for utredning og behandling av pasienter med sjeldne lungesykdommer, som interstitielle sykdommer (lungefibroser), lungekarsykdommer og annet. Lungeavdelingen  har også spesialkompetanse innen bronkoskopi og utfører ulike typer intervensjoner.

Avdelingen ledes av overlege og professor Are Martin Holm.

Inga Leuckfeld er leder for legegruppen, Kristine Hofoss er leder for sengeposten, dagenheten og poliklinikken og Kirsti Kummeneje er kontorleder.

Oslo universitetssykehus har to lungeavdelinger. Lungeavdelingen på Rikshospitalet (forkortet LUR) samarbeider nært med Lungemedisinsk avdeling på Ullevål (forkortet LUM) som også har mange spesialfunksjoner og er lokalsykehus for deler av Oslo.

Thoraxkirurgisk avdeling har sammen med Kardiologisk avdeling og Lungeavdelingen på Rikshospitalet nasjonalt ansvar for vurdering, utredning, operasjon og oppfølging av transplantasjon av hjerte eller lunge i Norge.

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon

  • Det er for tiden ingen kommende hendelser eller kurs. 

 

Kontakt

Telefon

Sengepost/Ekspedisjon

23 07 07 60
Dette nummeret kan brukes av pasienter for spørsmål om kommende innleggelser eller av pårørende til inneliggende pasienter.

Pasientkoordinator

23 07 25 12
Forespørsler vedrørende søknader og tidspunkt for innleggelse rettes til pasientkoordinator.

Lungelab/Poliklinikk/dagenhet

23 07 24 25
Dette nummeret kan brukes for spørsmål om innkallelser til poliklinikk eller dagenhet og for avbestilling av timer (merk: avbestillinger som kommer mindre enn 24 timer før avtalen vil bli fakturert i henhold til sykehusets tetningslinjer).

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Lungeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lungeavdelingen på Rikshospitalet holder til i C3-avsnittet i 3. etasje.

Lungepoliklinikken og Lunge Dagenhet på Rikshospitalet holder til i D2-avsnittet i 1. etasje.

Før du kommer, sjekk for sikkerhets skyld om du skal til Lungeavdelingen på Rikshospitalet (forkortet LUR) eller til Lungemedisinsk avdeling på Ullevål Sykehus (forkortet LUM).

Trikken tar deg lett fra det ene stedet til det andre.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

En gate med biler og bygninger på siden

Ullevål Hotell

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.