Lungeavdelingen på Rikshospitalet

Lungeavdelingen, Rikshospitalet, utreder pasienter for lungetransplantasjon og har ansvar for behandling og oppfølging av disse pasientene.

Utredning av lungetransplantasjon er et nasjonalt ansvar. Avdelingen har regionsansvar for pasienter med lungekreft i "Helse Sør" (Buskerud, Vestfold, Telemark, Øst-Agder, Vest-Agder) og har spesialkompetanse for utredning og behandling av pasienter med spesielle sjeldne lungesykdommer. Avdelingen har også spesialkompetanse innen fagområdet bronkoskopi og utfører ulike typer intervensjonsprosedyrer (laser, stent, nedleggelse av bronkial ventiler).

Avdelingen ledes av Are Martin Holm.

Oslo universitetssykehus har to lungeavdelinger, en på Ullevål (Lungemedisinsk avdeling i Medisinsk klinikk) og en på Rikshospitalet. Dersom du har ønske om behandling ved Lungeavdelingen på Rikshospitalet, ta kontakt med din lege eller ditt lokalsykehus.

Thoraxkirurgisk avdeling har sammen med hjertemedisinsk avdeling og lungemedisinsk avdeling, alle i Hjerte-, lunge- og karklinikken, ansvar for utredning, operasjon og oppfølging ved transplantasjon av hjerte og lunger:

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon

Kontakt

Telefon

Forespørsler vedrørende søknader og tidspunkt for innleggelse rettes til pasientkoordinator: 23 07 25 12.

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Lungeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sengeposten holder til i C3-avsnittet i 3.etasje.
En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

En gate med biler og bygninger på siden

Ullevål sykehus, bygg 10 (Pasienthotellet)

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.