Regional kompetansetjeneste for metodevurdering

Regional kompetansetjeneste for metodevurdering er en ressurs for etablering av gode rutiner rundt nye metoder og metodestøtte ved gjennomføring av mini-metodevurdering i helseforetak i Helse Sør-Øst.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Direktørens stab/Internasjonalt samarbeid
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1 (Tårnbygget), 2. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo