Avdeling for helsefag og beredskap

Avdelingens ansvar ligger innenfor samfunnsoppdraget «pasientbehandling». Avdelingen har både lokale og regionale oppgaver.

Avdelingens overordnede ansvarsområder er i hovedsak:

  • Strategisk, overordnet ansvar for beredskap
  • Faglig og strategisk ansvar på utvikling innen legemiddelområdet
  • Minimetodevurderinger (regional funksjon)
  • Overordnet strategisk ansvar for faglige dokumenter i eHåndbok
  • Strategisk ansvar for klinikkovergripende fagutvikling innen helsefagene og for oppfølging av profesjonsspesifikke fagråd
  • NorPreM (Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin)
  • Faglig og strategisk ansvar for kontorfaglig tjeneste, samt for pasientadministrative prosesser og rutiner
  • Nasjonal, regional og lokal koordinering av Medevac (medisinsk evakuering fra Ukraina)
  • Strategisk ansvar for medisinsk og sykepleiefaglig klinisk IKT
  • Koordinerer nasjonale tjenester samt ERN (European Reference Networks) samarbeid: Et regionalt oppdrag for de kliniske miljøene mot Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet og HOD

Avdelingen ledes av Kari Raaum Hovde, fagdirektør helsefag, e-post: uxkavd@ous-hf.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1 (Tårnbygget).
Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo