Stab medisin, helsefag og beredskap (MHB)

Vi har et strategisk ansvar for medisinsk og helsefaglig utvikling av helsetjenesten i sykehuset. I dette ligger en fremtidsrettet tilnærming til hvordan fagprofesjoner samarbeider til pasientens beste, med mål om at tjenestene som ytes er av høy kvalitet, trygge og sikre for pasientene og bidrar til god ressursutnyttelse. Staben ledes av medisinsk direktør Hilde Myhren.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Stab medisin, helsefag og beredskap
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 2. etasje.

Tårnbygget med innkjøring

Ullevål sykehus Bygg 1

Kirkeveien 166

0450 Oslo