Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet. Målgruppene er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Vi inviterer samarbeidspartnere til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

Oslo sett fra lufta, med botanisk hage på Tøyen i forgrunnen og fjorden i horisonten

Foto: Shutterstock

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innenfor feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.

Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegenes deltagelse er finansiert og forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Velkommen til Møteplass Oslo 2024!

Det planlegges til sammen fire fysiske møter à fire timer i årets møteserie.

Møteserien er godkjent som tellende i allmennlegenes videre- og etterutdanning med fire poeng per møte.

Man må melde seg på hvert enkelt møte, og delta i minst to av årets fire møter for å få kursbevis. Kursbevis sendes ut ved årets slutt.

Program med lenke til påmelding vil bli sendt ut i forkant av hvert enkelt møte.​

Program ​​202​​4

For alle arrangementene

Tidspunkt: 16.30-20.00, servering fra kl. 16.00

Sted: Ullevål Sykehus

Kirkeveien 166
0450 Oslo
Bygg 25 i Østre gate, mellom første og andre tverrvei.

 

Påmelding til arrangementene i Kompetansebroen

 

Sist oppdatert 04.04.2024