Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Stabens virksomhet spenner over feltene samhandling med primærhelsetjeneste og pasient- og pårørendeopplæring.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF Samhandling og internasjonalt samarbeid Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 3. etasje.
Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo