Avdeling for pasientsikkerhet, kvalitet, samhandling og helsefellesskap

Avdelingen bidrar til bedre samhandling med kommunale helse- og omsorgstjenester, med klinikkovergripende funksjon

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 3. etasje.

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo