Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling

Enheten ledes av Sølvi Andersen, direktør.

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 1, 1. etasje
Tårnbygget med innkjøring

Ullevål sykehus Bygg 1

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Pasientsikkerhetsuke