Anbefalinger om samarbeid

Det blir tryggere for pasienten når leger i og utenfor sykehus er eniger om hvem som gjør hva og hvem som har ansvaret i de ulike delene av forløpet, hvordan man samarbeider og informerer hverandre og hvordan man involverer og samarbeider med pasientene.

Hender som ligger oppå hverandre.
Sist oppdatert 22.11.2022