Ekspertsykehuset

Ny sjåførtjeneste for avansert hjemmesykehus (AHS)

AHS for barn og AHS for lungemedisin har nylig startet et spennende prosjekt for å undersøke fordelene med å benytte en dedikert sjåfør og bil fra Oslo Sykehusservice. Målet er å frigjøre tid og ressurser for helsepersonell og gjøre behandlingen mer effektiv.

Bilde av sjåfør Morten Borgen og Sykepleier Siri Aaveren
Sjåfør Morten Borgen og sykepleier Siri Aaveren. Foto: Kathrine Geard.

Tekst: Knut Høybråten, Spesialrådgiver Innovasjon, Teknologi- og innovasjonsklinikken Oslo universitetssykehus.

En av fordelene med å bruke en dedikert sjåfør og bil fra Oslo sykehusservice er at AHS barn og AHS lungemedisin vil kunne motta blodprøvesvar tidligere enn før, og dermed gi raskere og mer effektive hjemmebesøk hos pasientene. Det vil også frigjøre tid for helsepersonell og dermed gjøre behandlingen mer effektiv. En annen fordel er at sjåføren kan gjøre arbeidsoppgaver som tidligere ble gjort av helsepersonell. 

Bilde av Knut Høybråten

Knut Høybråten, Spesialrådgiver Innovasjon, Teknologi- og innovasjonsklinikken.

​Prioritere det aller​ viktigste

Her slipper sykepleierne for eksempel å fylle bensin og bruke tid på å finne parkering. De kan gjøre for- og etterarbeid i bilen og konsentrere seg mest om det de er best på: Å gi helsehjelp.

Målene med prosjektet er å frigjøre helsepersonell sin tid, redusere taxikostnader, og redusere bilkostnadene for AHS barn og AHS lungemedisin. Etter prosjektet er gjennomført vil vi analysere og diskutere kostnadene for tjenestene, mulighet for skalering, effekt på pasientbehandling samt anbefaling om å etablere tjenesten.

Prosjektet pågår i seks uker. Transporttjenesten fra Oslo Sykehusservice vil være tilgjengelig i dagskift for de to avanserte hjemmesykehusene. Prosjektet vil inkludere flere tester, som å kjøre helsepersonell til pasientene, returnere prøver til sykehuset, og henting av medisinsk-teknisk utstyr. Oslo Sykehusservice​ vil kunne hente prøver og transportere utstyr uten helsepersonell til stede. 

Prosjektet vil være avhengig av godt samarbeid mellom AHS barn, AHS lungemedisin og Oslo Sykehusservice. Det blir gjennomført hyppige planleggingsmøter for å koordinere oppdragene og sikre at prosjektet går så smidig som mulig.  

Dette prosjektet har potensielt stor nyttverdi fordi det som nevnt kan frigjøre mer tid for helsepersonell, noe som er spesielt viktig i en tid hvor helsevesenet er under press. Samtidig ligger det til rette for forbedret behandling av pasienter ved at de får tidligere prøvesvar og møter mindre stressede ansatte. Vi ønsker AHS barn, AHS lungemedisin og OSS lykke til med prosjektet videre og ser frem til å høre om resultatene.

Muligheter for videre​utvikling

Sjåførtjenesten vil kunne skaleres til større deler av sykehuset og inkludere flere som driver med hjemmesykehus, noe som trolig vil øke nytteverdien av tjenesten ytterligere. Tjenesten vil også kunne videreutvikles med leveranser av eksempelvis utstyr og legemidler uten helsepersonell på tvers av klinikker og avdelinger på sykehuset. For å lykkes med dette er det i tillegg behov for støttesystemer som kan bistå med å planlegge effektive ruter for sjåførene. 
Sist oppdatert 16.05.2024