Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomsklinikken (BAR) dekker lokale, regionale og nasjonale behov for medisinske spesialisthelsetjenester for brukere i alder 0–18 år. Barne- og ungdomsklinikken har om lag 40 000 pasientkontakter årlig, og vi er lokalisert på Rikshospitalet og Ullevål.

Barne- og ungdomsklinikken ledes av klinikkleder Ellen Ruud.

Barne- og ungdomsklinikken er organisert i flere avdelinger. Vi utreder og behandler barn og ungdom innen nyfødtmedisin, barnemedisin, nevrologi, lunge og allergisykdommer, transplantasjonsmedisin, psykososiale problemstillinger og habilitering. Vår klinikk har ansvar for nyfødtscreening og kompetansetjenester for sjeldne diagnoser. 

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Barne- og ungdomsklinikken (BAR)
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus: Kirkeveien 166, bygg 9

Rkshospitalet: Songsvannsveien 20, hovedinngang

Klinikkstab: Forskningsveien 2a

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

En bygning med glassvinduer

Forskningsveien 2A

Forskningsveien 2A

0373 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går både buss og trikk til Rikshospitalet, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset og på Ring 3. Fra og med 1. september 2024 stenges endeholdeplassen på Rikshospitalet. Les mer her: Trikkeholdeplassen ved Rikshospitalet stenges.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

 

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

 • Etterutdanningsuka 2024
  Uka blir arrangert ved Oslo universitetssykehus i uke 43. Dette er en kongress for spesialsykepleiere innenfor fagområdet akutt-, barn-, intensiv og postoperativ behandling. Sett av dato!
  Etterutdanningsuka 2024
  21.
  oktober
  2024
  5 dager

Gaver til arbeidet med syke barn – Barnestiftelsen

Barnestiftelsen håndterer gaver til vårt arbeid med alvorlig syke barn. Gaver kan i hovedsak gis til to ulike formål: Tiltak for økt aktivitet og trivsel under sykehusoppholdet og støtte til forskning og utvikling. Pengene bidrar til at vi stadig kan forbedre vårt behandlingstilbud. Hvis ønskelig kan man angi hvilket område man ønsker å støtte. Hovedområdene er foreløpig kreft, hjertesykdom, nyfødte (inklusive for tidlig fødte) og barn med nevrologisk sykdom, men givere kan etter avtale angi at de ønsker å støtte et annet område, eller overlate til fagmiljøet å vurdere hvor en gave kommer mest til nytte.
Gaver og donasjoner til sykehuset
Baby som tegner på et ark.

Spillet om Rasmus på Sykehus

Spillet "Rasmus på sykehuset" skal hjelpe barn å forberede seg til sykehuset.
Spillet om Rasmus på Sykehus
Sykehusmusa Rasmus

Brukerrådet i Barne- og ungdomsklinikken

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser. ​Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.
Les mer om Brukerrådet
illustrasjonsfoto

Ungdomsrådet

Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset, og vi gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen. Ungdomsrådet setter ord på hvordan det er å være ung pasient. Vi hører gjerne fra deg!
Les mer om ungdomsrådet
Bilde av ungdomsrådets medlemmer

Artikler fra klinikken