Forskningsprosjekt

Biomarkørvalidering for tidlig diagnose av lupus nefritt ved bruk av flytende biopsier

Denne prospektive studien inkluderer nydiagnostiserte pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) med og uten nyrekomplikasjoner. Studien vil pågå fra 2023 til 2026 og inkluderer pasienter fra Oslo universitetssykehus (OUS), Martina Hansens Hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge. 

En person som bruker en sprøyte

Foto: Akram Huseyn on Unsplash

Det primære målet for studien er å validere den diagnostiske nøyaktigheten, prognostiske virkningen og overvåkingseffektiviteten av våre biomarkører, og dermed forbedre det generelle diagnostiske rammeverket ved å bruke blod- og urinprøver.

I tillegg samarbeider vi med European LUpuS Inception-Cohort Developing InitiativE (ELUCIDIATE) – den største europeiske SLE-biobanken. Biobanken vil bidra til å lette analyseringen av biologiske prøver, utdype vår innsikt i patofysiologien til SLE og støtte etableringen av stadig mer presise biomarkører.

Vårt mål er å forbedre SLE-pasientbehandlingen og bedre nyrehelsen til SLE-pasienter.

Sist oppdatert 08.07.2024