For helsepersonell

Informasjonen under er tiltenkt helsepersonell

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)Til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​

Er du helsepersonell og trenger å konferere med supervisjonlege eller supervisjonsykepleier, kontakt oss på 23075842

I tillegg til å drive poliklinikk formidler vi kompetanse gjennom å gi helsepersonell muligheten til å hospitere hos oss.

Hospiteringstilbudet er beregnet på leger, sykepleiere, helsesykepleiere eller jordmødre som jobber med tilsvarende problemspillinger.

Klikk her for å gå til side for påmelding

Til forsiden ​til Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)Til forsiden ​med tilbudet ​på Olafiaklinikken​
Sist oppdatert 07.03.2022