Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner

Den nasjonale kompetansetjenesten omfatter hele fagområdet seksuelt overførte infeksjoner, inkludert forebygging, men ikke behandling av HIV-infeksjoner

Tjenesten ligger faglig og administrativt under Olafiaklinikken, seksjon for venerologi, Oslo Universitetssykehus, som driver kombinert lavterskeltilbud og spesialisthelsetjeneste. Med utredning, diagnostikk, behandling, forebygging og rådgivning, favner kompetansetjenesten hele fagområdet av seksuelt overførte infeksjoner (soi), inkludert de sykdommer som forekommer sjelden i den generelle befolkning. Formålet er å benytte den kliniske spisskompetansen til å understøtte kurs- og undervisningtilbudet til helsepersonell, andre tjenesteytere i helsevesenet og brukergrupper. Gjennom kompetansespredningen kan vi bidra til mer effektiv behandling og forebygging av soi. Den store mengden kliniske data gir unikt grunnlag for forskning. Tjenestens kompetanse om hiv er avgrenset til å gjelde forebygging og diagnostikk men ikke behandling. 

Les mer om kompetansetjenesten

Kompetansetjenesten ledes av overlege Åse Haugstvedt.

Kontakt

Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner Olafiaklinikken Postboks 4763 0506 OSLO Nettadresse: nksoi.oushf.no