Fire filmer om temaet

Hvordan behandle Asperger syndrom og rus?

Det finnes ikke vanskelige pasienter, men ved å bruke tilpassede tilnærminger, kan personer som regnes som vanskelige-å-nå, få bedre utbytte av behandling av ruslidelse. Flere fagmiljøer ved OUS laget fire filmer om behandling til pasienter med rusproblemer og Asperger syndrom.

En kvinne og en mann som sitter ved et bord
Psykologspesialist Anette Ræder Brunvold i en konstruert pasient–terapeut-samtale fra en av filmene.

​Pårørende og brukere med Asperger syndrom har i flere år erfart at tradisjonell behandling av ruslidelser ikke passet for dem. Fagpersoner har også bedt om bistand for å forhindre at pasientgruppen skal falle ut av behandlingen. Et samarbeidsprosjekt mellom fagmiljøer innen avhengighetsbehandling og nevroutviklingsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus (OUS), utforsket hvordan rusbehandling kan ta hensyn til grunnlidelsen Asperger syndrom. Samarbeidet munnet ut i fire filmer og en håndbok som skal være til hjelp for terapeuter som jobber med denne pasientgruppen. 

Tilb​ød behandling i samarbeid

Prosjektet startet med at forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, innhentet kunnskap om ruslidelser hos mennesker med Asperger syndrom. Deretter tilbød fagfolk med kompetanse innen diagnosen veiledning til terapeuter fra Oslo universitetssykehus som ønsket å tilby behandling til pasienter med denne dobbeltproblematikken.

Innhol​​​d i filmene

I filmene forteller psykologspesialist og PhD Sissel Berge Helverschou fra NevSom hva som kjennetegner pasientene og hva man må ta hensyn til for at rusbehandlingen skal være nyttig. Psykologspesialist Anette Ræder Brunvold fra Ruspoliklinikk 2 ved Oslo universitetssykehus, beskriver behandlingserfaringene som hun og kollegene gjorde, med eksempler fra konstruerte samtaler pasient–terapeut. Til sist gir fagfolkene råd og tips om hvordan ulike utfordringer i behandlingen kan løses. De fire filmene i serien er utarbeidet av Sykehuspartner i samarbeid med behandlere, forskere og statister som spiller pasienter. Hver film varer i tre minutter.

Terapeutiske utfor​​​dringer

Personer med Asperger syndrom kjennetegnes blant annet av problemer med gjensidig sosial interaksjon, kommunikasjon og språk. Det gjør at en tilpasset behandlerstil og en høyere grad av struktur og forutsigbarhet i terapien ofte er nødvendig. Stikkord for vellykket behandling er at den er helhetlig, langsiktig og individuelt tilrettelagt, forteller fagfolkene. Ved riktig behandling kan også denne pasientgruppen lære å mestre rusproblemene sine.

Fil​​​m​​serien​​​​

Klikk på bildene eller lenkene for å spille av filmene i Vimeo. 

Film 1: Introduksjon om Asperger og rusproblemer

Se introdukusjonsfilmen om Asperger og rusproblemer her. (Vimeo). Lengde: 3 minutter.

Film 2: Erfaringer fra behandlingsstudien​

Se filmen om erfaringer fra behandlingsstuden her (Vimeo). Lengde: 3 minutter.

Film 3: Kjennetegn ved pasientgruppen​​

​​​​Se filmen om kjennetegn ved pasientgruppen her (Vimeo). Lengde: 3:25 minutter.

Film 4: Behandling – kliniske t​​​ips

Se filmen om ​ behandling og kliniske tips her (Vimeo). Lengde: 4.09 minutter.

​​​​​​Vite mer​​? Les håndbok om Asperger syndrom og rus

Kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling av personer med Asperger syndrom og rus.

(2018): Håndbok, Nasjonal kompetansetjeneste TSB og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Filmene og håndboken ble gitt ut i 2018.

​Artikler om temaet Asperger syndrom og rus, fra prosjektgruppen

Autism Spectrum Disorder and Co-occurringSubstance Use Disorder – A Systematic Review , Substance Abuse: Research and Treatment 2016:10 69-75. Espen Ajo Arnevik and Sissel Berge Helverschou (2016).

Treating Patients With Co-occurring Autism Spectrum Disorder and Substance Use Disorder: A Clinical Explorative Study Substance Abuse: Research and Treatment 2019:13 1-10. Sissel Berge Helverschou, Ræder Brunvold, Anette and Arnevik, Espen Ajo (2019).  ​

Til NevSoms nettside

Til TSBs nettside


Sist oppdatert 09.12.2022