En vei med bygninger på siden

Legevakten 2023

Oslo kommune har bygget ny legevakt på Aker sykehusområde i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Skadelegevakten i Storgata, som hører til Oslo universitetssykehus, flyttet sammen med den kommunale allmennlegevakten inn 22. november 2023.

Adressen er Trondheimsveien 233, og det er bygg 40 på Aker sykehusområde.

Nettsiden til den nye legevakten i Oslo på Aker

OUS sin del av bygget vil i tillegg til Skadelegevakt inneholde ortopedisk poliklinikk, syv ortopediske operasjonsstuer med tilhørende postoperativ og sengepost (utvidet), håndterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt en stue til tannbehandling i narkose (ny).

​Skadelegevakten behandler alle typer skader som for eksempel bruddskader, brannskader, kutt-/klemskader, infeksjoner, bitt, stikk og fremmedlegeme.​

Det nye legevaktsbygget har samme rolle i behandlingskjeden som legeva​kten i Storgata hadde, men det legges til rette for at rollen kan utvikle seg videre. Når Nye Aker sykehus står ferdig i 2031 vil legevakten ha umiddelbar nærhet til et fullverdig akuttsykehus​.​​

Oslo kommune er eier og byggherre for prosjektet, og Oslo universitetssykehus skal leie omtrent 60 % av arealene. 

  • 29. august 2023 åpnet andre til fjerde etasje i OUS-delen av bygget for planlagte timer og operasjoner innen ortopedi
  • 22. november 2023 flyttet legevakten i Storgata inn i hele første etasje 

 

Arbeidet med Oslo storbylegevakt ble igangsatt i 2008. Det var besluttet å legge denne på den såkalte trekanttomta på Ullevål. Oslo kommune, HSØ og Ullevål universitetssykehus ønsket å utrede "fremtidens storbylegevakt". 

I 2011 og 2012 ble konseptvalgutredning, hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram utarbeidet. De tidligere utredningene dannet basis da man gikk videre med prosjektet i 2014. Utredning viste til etablering av ny storbylegevakt på Aker, Ullevål eller Gaustad. Idéfaseprosjektet ved OUS koordinerte utbyggingsplan med kommunens storbylegevaktprosjekt, hvor man så på hvordan en nyetablert storbylegevakt kan plasseres i nærheten av sykehuset i de ulike løsningsforslagene.

HSØ besluttet i juni 2016 å etablere lokalsykehus på Aker sykehus og i september besluttet byrådet å etablere Oslo storbylegevakt på området. Konseptvalgutredningen ble godkjent for videreføring til forprosjektfasen.

I mars 2017 blir det inngått en samarbeidsavtale om gjennomføring av forprosjekt mellom Oslo kommune og OUS, i regi av eier og byggherre Oslo kommune/Omsorgsbygg. HSØ vedtar at Oslo kommune kan kjøpe tomt på Aker. Storbylegevaktprosjektet rapporterer til Oslo kommune, og er ikke del av HSØ sin portefølje. Planen er at OUS skal eie og bruke 60 % av arealene til spesialisthelsetjenester. Arbeidet med forprosjektet starter dette året, under ledelse av Omsorgsbygg.​
 
I februar 2020 vedtar bystyret i Oslo utbygging og finansiering av ny Storbylegevakt på Aker sykehus. OUS og Helseetaten blir leietakere. I mars startet bygging av Storbylegevakten. Legevakten i Oslo har flyttet

Etter 120 år i Storgata, har Oslos legevakt nå flyttet til Aker. En høytidelig åpning onsdag 22. november markerte starten på et helt nytt akutthelsetilbud for byens befolkning.

Den nye legevakten på Aker har åpnet!
Den nye legevakten på Aker
Sist oppdatert 03.08.2023