Blir Europas største og mest moderne

Den nye legevakten på Aker har åpnet!

Etter 120 år i Storgata, har Oslos legevakt nå flyttet til Aker. En høytidelig åpning onsdag 22. november markerte starten på et helt nytt akutthelsetilbud for byens befolkning.

Publisert 22.11.2023
En gruppe mennesker som står utenfor den nye legevakten

Foto: Oslo kommune

 Oslo kommune fortsetter det gode samarbeidet med Oslo universitetssykehus (OUS), der kommunen driver allmenlegevakten, overgrepsmottaket og psykososiale tjenester og OUS skadelegevakten og psykiatrisk legevakt. For innbyggerne betyr det at det fortsatt bare er én dør inn til legevakten, uavhengig av hva slags helsehjelp de trenger.

Europas største og mest moderne legevakt

– Dette blir Europas største og mest moderne legevakt, uttalte byrådsleder Eirik Lae Solberg under åpningen. – I motsetning til legevakten i Storgata, er det nye bygget på Aker større og tilpasset moderne legevaktdrift. Det blir mye enklere å drive god pasientoppfølging. Her er det lagt til rette for at topp kompetente helsearbeidere kan jobbe med alt de trenger av utstyr, i topp moderne lokaler, for å hjelpe Oslos innbyggere når de har behov for det.

Ordfører og helseminister klipper snor foran legevakten

Foto: OUS

Ordfører Anne Lindboe og helseminister Ingvild Kjerkol klipper snoren foran hovedinngangen til den nye legevakten i Oslo.

- Den nye legevakten er et symbol på hva man kan oppnå når gode krefter jobber sammen. Når man trekker i samme retning for å skape gode og sammenhengende helsetjenester, sa helseminister Ingvild Kjerkol i talen under markeringen i kantinen til den nye legevakten.

Administrerende direktør i OUS Bjørn Atle Lein Bjørnbeth trakk også frem det gode sammarbeidet.  - Legevakten er et reelt samhandlingsprosjekt og samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus gir et døgnåpent helsetilbud av god kvalitet som virkelig kommer innbygger og pasient til gode, sa Bjørnbeth under markeringen. - Her er det – bokstavelig talt – én dør inn – til allmenn- og skadelegevakt, psykiatrisk legevakt, psykososiale tjenester og overgrepsmottak. Dette er en legevakt med mange tjenester. 

Bedre for pasientene og for de ansatte

– Den nye legevakten blir et bedre tilbud for pasienter med ulike behov, og det blir bedre arbeidsforhold for de ansatte, sier Knut Melhuus, avdelingsleder på skadelegevakten (OUS). - Flyttingen er en milepæl i Oslos historie. Det er vemodig for oss som har vært her i mange år.

Knut Melhuus, avdelingsleder Skadelegevakten

Foto: OUS

Knut Melhuus, avdelingsleder Skadelegevakten holdt tale i kantinen under markeringen.

På Skadelegevakten får vi et stort og moderne akuttrom, som ikke fantes på den gamle legevakten.

– Her kan for eksempel brudd med feilstilling behandles med god smertelindring og lystgass, sier overlege Martine Enger.

Legevakten vil ligge vegg i vegg med det nye sykehuset på Aker

– Det er et viktig poeng for meg at hadde det ikke vært for den avgjørelsen som ble tatt i 2016 av Solberg-regjeringen, om en ny sykehusstruktur i Oslo, der Ullevål legges ned og Aker bygges, så hadde det ikke blitt noen legevakt her på Aker. Så det var helt avgjørende for at vi bygget dette bygget. Det har vært jobbet med dette prosjektet siden 2008, og det kom virkelig i gang når ny sykehusstruktur i Oslo ble bestemt i 2016, fortalte helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Mange fikk blomster for innsatsen

Foto: Oslo kommune

Det ble delt ut blomster til ledere og representanter fra prosjektgruppene i OUS og Oslo kommune.