En datagenerert skisse av ankomstområdet ved nye Rikshospitalet

Nye Rikshospitalet 2031

Nye Rikshospitalet settes i drift i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse. Her skal vi samle regionale og nasjonale funksjoner og samtidig gi lokalsykehustilbud til om lag 200 000 innbyggere.

​​​Tidslinje for Nye Rikshospitalet

Tidslinje for byggeaktivitet

Bygg J: Somatikkbygget

Bygg M & N: Barne- og ungdomssenteret

 

Byggeplasskamera:

Plassering nr.1 (Pipe Gaustad. Kamera plasseres øverst på pipe og tilkoples                                      eksisterende markeringslys)

Plassering nr.2 (Domus Medica. Kamera plasseres på tak/stolpe)

Plassering nr. 3 (Bygg D1 Kamera plasseres på tak/fasade.)

 

Nyhetsbrev for naboer til Nye Rikshospitalet

Følg med på aktivitene på byggeplassen og få oppdatert informasjon. Meld deg på nyhetsbrevet ​fra Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon.

 

Eksisterende Rikshospital sto ferdig i 2000, og det planlegges nå med utvidelser på over 140.000 kvm. Nye Rikshospitalet skal stå ferdig i 2031 med en stor, ny og fremtidsrettet bygningsmasse som skal samle regionale og nasjonale fu​nksjoner, og samtidig være et lokalsykehustilbud til om lag 200 000 innbyggere i Oslo.

Sengekapasiteten ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet økes med nærmere 23 % (319 senger) sammenlignet med det vi i dag har ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Dette er somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger og postoperative senger. Regionsfunksjoner som i dag er delt mellom Ullevål og Rikshospitalet, vil bli samlet for å samle fagkompetanse, effektivisere drift og legge til rette for en bedret forskning og undervisning.

Nye Rikshospitalet blir et moderne sykehus med infrastruktur og utstyr tilrettelagt for en fremtidsrettet og effektiv diagnostikk og pasientbehandling. Samtidig skal nye bygninger og infrastruktur legges til rette for å kunne håndtere beredskapssituasjoner og pandemier på en god måte.

Det er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et eget barnemottak. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heisadkomst til både akuttmottak, billeddiagnostikk, intervensjonslaboratorier og operasjonsstuer.

Somatisk behandling av barn blir samlet ved Nye Rikshospitalet. Unntaket er at også Nye Aker har 18 nyfødtintensivsenger for å behandle barn født på Aker, og som ikke trenger spesialbehandling ved Rikshospitalet. Nye Rikshospitalet blir lokalsykehus for alle barn fra Oslo (140.000 barn), i tillegg til at sykehuset blir regionssykehus for barna i Helse Sør-Øst. Nye Rikshospitalet skal samtidig ivareta nasjonale funksjoner.

Konseptfasen for sykehuset ble gjennomført i 2018 – 2019. Forprosjektet ble gjennomført i 2021-2022. I 2023 starter detaljprosjekteringen.

 

Kontaktinformasjon

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for nye sykehusbygg og har i arbeidet med Nye OUS etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF. Multiconsult er valgt som prosjekteringsgruppe til forprosjektet ved Nye Rikshospitalet.

Programleder (OUS) for Nye Rikshospitalet er Bjørn Aage Feet. Ta kontakt med oss på nyeous@ous-hf.no.

Som del av funksjonsprosjektet skal OUS i 2023 først medvirke på bygg J. For de andre byggene starter medvirkning senere. 
 
I funksjonsprosjektet må følgende på plass 
•         endelig rominnplassering av funksjonsrom innenfor virksomhetsområdet 
•         endelig beskrivelse av funksjons- og bygningsmessige krav for alle rom 
•         gi komplett bestykning av utstyr i det enkelte rom 
 

Slik forbereder du deg 

Skal du delta i medvirkningsgrupper eller bidra på annen måte? Da bør du sette deg inn i følgende: 
Forprosjektrapporten Nye Aker (PS- smør deg med tålmodighet, da det tar lang tid å laste ned)​
 
Gå til denne siden for å lese om medvirkning generelt.​

 

Våren 2021 startet forprosjekt for Nye Rikshospitalet. Her bidrar flere hundre ansatte, inkludert verneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Den omfattende medvirkningsprosessen foregår i arbeidsgrupper på 8-10 ansatte per gruppe. Det er totalt ca 45 grupper. Det er i disse gruppene sykehusets lokale fageksperter medvirker og styrer utviklingen av fagområdene inn mot de nye sykehusene. Deltakerne i medvirkningsprosessen representerer hver sine lokale fagmiljøer, og tar med seg innspill herfra videre inn i arbeidet. ​​

Her kan du lese mer om hvilke grupper som er opprettet og lese referater fra de ulike møtene.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 16. desember å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen. Nå starter detaljprosjektet.​ 

Her kan du lese forprosjektrapporten på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF.​​

I forkant av forprosjektet ble en rekke prosjekter, avklaringer og oppgaver forberedt og forankret arbeidet. Prosjekt- og arbeidsgrupper med ledere, nøkkelpersoner, tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter har:

  • Avklart forventninger og muligheter
  • Gjennomgått og forankret programareal innen aktuelle funksjonsområder
  • Innhentet erfaringer, utviklingstrekk, nye modeller og behandlingsprinsipper for aktuelt fagområde

Her kan du se hvilke rapporter som kom ut av arbeidet i forkant av forprosjektet.

Arbeidsprosesser og konsepter i nye bygg

Hvert konsept er førende for planleggingen av de nye sykehusene. Disse nye måtene vil påvirke logistikken og flyten i de nye sykehusene. Ulike prosesser går raskere og vi får mer tid til å fokusere på pasientene.
Slik skal vi jobbe i nye bygg
Grafisk brukergrensesnitt

Video: Alt om nye Rikshospitalet

Fikk du ikke med deg høstens informasjonsmøter om de nye sykehusplanene? Her er Bjørn Aage for å fortelle om hva som er planen for Nye Rikshospitalet.
Se videoen på Youtube her
Bilde av Bjørn Aage Feet
    Sist oppdatert 24.05.2024