En mann med briller

Utviklingsmuligheter i OUS

​Et strategisk hovedmål for OUS er at vi skal være et lærende og skapende universitetssykehus. Vi skal legge til rette for at medarbeiderne får brukt og videreutviklet sin faglige og digitale kompetanse, og vi skal samarbeide med universiteter og høgskoler for å sikre forskningssamarbeid og fremtidig kompetanse.

Utviklingsmuligheter

I OUS har vi fokus på å tilby våre ansatte god og oppdatert kunnskap og kompetanse, også gjennom digitale plattformer. I Læringsportalen finner du en stor mengde digitale kurs og klasseromskurs som blir tilbudt i sykehuset. Vi deler denne plattformen med resten av regionen Helse Sør Øst, og et stort utvalg av kursene tilbys på tvers av foretakene.

Som ansatt får du også din egen kompetanseplan i Kompetanseportalen. Her vil du få oversikt, dokumentasjon og oppfølging av din kompetanseutvikling.

Gå til Læringsportalen


Noen av våre sentrale tilbud til våre ansatte kan du lese mer om her​: 

 

Nyheter - utviklingsmuligheter

    Sist oppdatert 05.04.2024