En mann og en kvinne i hvite skjorter

Velkommen med på laget!

Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisin- og helsefaglige miljø! Når du begynner i OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag.

Vi er opptatt av at du skal få en så god start som mulig hos oss, samtidig har du også ansvar for å sette deg inn i temaer som er viktig for ditt arbeidsforhold. Husk at det er din nærmeste leder som har ansvaret for din introduksjon og sørge for at du får nødvendig opplæring.

Vi har samlet viktig informasjon til nyansatte her.


Opplæring

Ved OUS skal alle nyansatte (også ekstravakt/timebetalt) gjennom et introduksjonsprogram. Dette er en kurspakke bestående av obligatoriske kurs som er relevant for jobben du skal gjøre, og for at du skal bli bedre kjent med oss. Dersom du har muligheten til det, kan du gjennomføre noen av kursene hjemmefra, før din første arbeidsdag!

Påmelding til alle kurs skjer i vårt læringssystem, Læringsportalen

Alle som jobber i sykehuset har et ansvar for å utvikle og forbedre tjenestene vi leverer. Derfor ønsker vi at du er kjent med vår utviklingsplan og våre mål. Når du leser utviklingsplanen skal du sitte igjen med et bilde av hvilke ambisjoner sykehuset skal strekke seg mot i årene fremover, og motivasjon til å selv ta del i denne endringsreisen. Utviklingsplan 2040 er for alle som har en tilknytning til OUS. Den skal skape en felles forståelse av utfordringene vi møter, og hva vi må strekke oss etter for å håndtere disse utfordringene.

Kurslenkene nedenfor sender deg direkte til kurset etter at du har logget inn i vår læringsportal. 

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag

Det er viktig at du får registrert følgende opplysninger i Personalportalen første arbeidsdag:

 • kontonummer
 • telefonnummer
 • opplysninger om pårørende
 • eventuelle barn (med fødselsdato)
 • bierverv/ikke bierverv

Personopplysningene dine skal alltid være oppdatert, og dette gjelder så lenge du er ansatt ved Oslo universitetssykehus.

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du også gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. Du skal ta kursene selv om du har brukt systemene før. Det er fordi det er svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til fra andre arbeidsgivere. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT, og helt avgjørende for pasientsikkerheten.  

Alle skal gjennomføre:

Øvrige kurs og opplæring er knyttet til stillingsgruppe og rolle. Det skal avtales mellom deg og din leder hvilke kurs som skal gjennomføres. Disse kursene skal gjennomføres i løpet av dine første seks uker.

Se i listen over kurs under og finn kurs knyttet til din stillingsgruppe. Logg inn i Læringsportalen og søk på navnet til kurset du skal gjennomføre i kurskatalogen.

eLæringskurs:

 • 054. DIPS Arena – Sykepleier/miljøtjeneste sengepost
 • 100. MetaVision – Kom i gang
 • 116a. MetaVision Basiskurs Helsefagarb. Somatikk

eLæringskurs:​

 • 054. DIPS Arena – Sykepleier/miljøtjeneste sengepost​

Kommende nyansattdager​

 • 4. september 2024​ – Store auditorium på Rikshospitalet
 • 23. oktober 2024​ – Store auditorium på Rikshospitalet
 • 4. desember 2024​ – Store auditorium på Rikshospitalet

Meld deg på i Læringsportalen


Program

 • 07.45–08.00: Registrering
 • 08.00–08.20: Velkommen
 • 08.20–08.40: En pasienthistorie
 • 08.40–09.55: Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet
 • 09.55–10.00: Blodbanken orienterer
 • 10.00–10.30: Pause med kaffe/te
 • 10.30–11.05: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
 • 11.05–11.30: Mangfold og likeverdige helsetjenester
 • 11.30–11.50: Rusbehandling nytter
 • 11.50–12.00: Avslutning

Etter at du har mottatt en epost med ditt brukernavn, kan du aktivere din bruker i læringsportalen

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål?

Se egen informasjonsside om Læringsportalen.
 

Dersom du logger deg på via en smarttelefon eller lignende må du huske å tillate popupvindu i instillingene dine.

For praktisk informasjon om parkering, tilganger og lignende se her

Sist oppdatert 20.02.2024