Nye Læringsportalen

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt med oss i Digitalt Team på kompetanseutvikling@ous-hf.no

Kurskatalogen til Oslo universitetssykehus teller til enhver tid over 400 kurs- og kompetansetiltak. Katalogen inneholder oversikt over både interne og eksterne tilbud.

Hvordan bruke Læringsportalen.

Alle sentrale kurs- og kompetansetiltak som tilbys ansatte ved Oslo universitetssykehus skal være tilgjengelig via Læringsportalen.

Enkelte opplæringstilbud rettet mot pasienter og pårørende vil være tilgjengelige for påmelding via Læringsportalen.

Ny lenke til Læringsportalen fra 23. oktober 2023: https://hso.sabacloud.com

Ofte stilte spørsmål

Har du ansvar for opplæringstilbud og ønsker å få publisert informasjon og invitere til påmelding via Læringsportalen?​ 

Når du har fylt ut skjema for kursgjennomføring​ kan du ta kontakt via kompetanseutvikling@ous-hf.no
Ønsker du å utarbeide e-læringskurs? Bestill tilgang via Min Sykehuspartner/BAT som «Forfatter» i Kursbyggeren. Deretter hører du fra oss i Kompetanseutvikling med informasjon og kursopprettelse. 

Er du ansatt ved OUS? Brukernavnet for Læringsportalen er det samme som for øvrige systemer. Passordet er unikt for Læringsportalen.

Husk at du ikke behøver å logge på med brukernavn og passord når du benytter en datamaskin på arbeidsplassen. Du logges inn automatisk når du benytter lenken "Læringsportalen" på intranett.

Er du ikke ansatt ved OUS? Du kan opprette en egen konto for å få tilgang til kurs vi publiserer i det vi kaller ekstern kurskatalog via https://kurs.helse-sorost.no.

Ved registrering oppgir du e-postadresse og passord. Vi anbefaler at du benytter e-postadresse som du er tildelt via arbeidsgiver / institusjon ved registrering.

Det er Sykehuspartner som er primær brukerstøtte for Læringsportalen. Kontakt de på telefon 32 23 53 30 eller registrer sak i Min Sykehuspartner.

Dersom du har spørsmål til innhold i kurs, ta kontakt med den som er oppført som kursansvarlig.
Har du spørsmål til egne kurstilbud eller andre konkrete henvendelser om OUS sine kurs, ta kontakt med kompetanseutvikling@ous-hf.no​

 ​

Læringsportalen skal virke på de fleste vanlige plattformer for PC, nettbrett og mobil.

Når du skal gjennomføre e-læringskurs må du kontrollere:

At du bruker Edge nettleser. Eller Chrome hvis du tar kurs via Mac.

Har du deaktivert pop-up-blokkering for nettleseren din? ​
E-læringskurs blir åpnet i et eget nettleservindu. Dersom ikke noe skjer når du vil åpne kurset, kan det være at kursvinduet blokkeres. Deaktiver pop-up-blokkeringen, og forsøk å åpne kurset igjen.

For å bestå et e-læringskurs er kravet at du gjennomgår alle sider og svarer på alle spørsmål i kurset.

Har kurset i tillegg en kompetansetest tilgjengelig via kurs-informasjonssiden, må denne også bestås. Når du har valgt "Start eksamen" må testen fullføres for at resultatet skal lagres og gi bestått kurs.

Skal et kurs listes som bestått i rapport hos en leder, må følgende være oppnådd:

1. Alle sider i kurset er gjennomgått
2. Alle spørsmål i kurset er bestått, og dersom kurset har en kompetansetest:
3. Tilstrekkelig antall spørsmål er korrekt besvart i kompetansetesten.

Digitalt team ved OUS bistår din avdeling med rådgivning og utvikling i opplæringsprosjekter.

  • Rådgivning
  • Systemforvaltning Læringsportalen og Kompetanseportalen
  • Opplæring og utvikling system
  • Kursforvaltning og digital kursadministrasjon​

Er du ansatt ved OUS? Du skal bruke ditt ordinære brukernavn, men trenger passord. Vi anbefaler at du benytter automatisk innlogging til Læringsportalen via jobb, velger "Logg ut" og deretter "Glemt passord". Da får du tilsendt passord til din registrerte adresse, som du kan benytte for pålogging fra eksterne / private enheter.

Er du ikke ansatt ved OUS? Velg "Glemt passord". Du mottar informasjon til din registrerte e-postadresse.

Du kan også ta kontakt med brukerstøtte for å få bistand med påloggingen.

Som leder eller fagansvarlig kan du få oversikt over hvem / hvor mange som har gjennomført opplæringstiltak.​

Du finner oversikt over dine ansatte og rapporter i Læringsportalen, og har automatisk tilgang til rapportfunksjonen så lenge du er 
registrert som leder i Personalportalen. Det vil bli tilgjengeliggjort aktuelt opplæringsmateriale som viser hvordan du henter ut kursstatistikk i den nye Læringsportalen. 

Kurs publiseres med gyldig varighet for ett og ett år.​ Kursene må revideres og publiseres for å kunne forbli tilgjengelig via Læringsportalen.

Hvorfor revisjon?

Kurs som er tilgjengelige i Læringsportalen skal være faglig oppdaterte og kvalitetssikrede.

Nye pedagogiske prinsipper, krav til brukervennlighet og universell utforming samt teknologisk utvikling gjør det nødvendig å foreta vurdering om hvorvidt fagstoff kan presenteres på nye måter.

Når skal kurs revideres?

Hovedregelen er at kurs revideres i perioden desember - januar hvert år. 

Hva må du som er kursansvarlig gjøre?

Som kursansvarlig skal du gjøre følgende:

1. Gå igjennom kurs du er ansvarlig for. Noter eventuelle endringer

2. Foreta eventuelle endringer i forfatterverktøyet, eller ta kontakt med kompetanseutvikling@ous-hf.no for bistand eller opplæring i verktøy. 

3. Gi beskjed til kompetanseutvikling@ous-hf.no om at kurset er revidert

Som leder kan du melde medarbeidere på kurs. Som leder, registrert i Personalportalen, har du tilgang til dette. Det vil snart tilgjengeliggjøres relevant opplæringsmateriell for hvordan melde på ansatte på kurs. 

Vi oppfordrer til at du melder deg av kurs du ikke kan delta på så tidlig som mulig, slik at andre kan få tilbud om plass på kurs.

Når du har meldt deg av et kurs, vil du også få mulighet til å melde deg på det samme kurset, på et senere tidspunkt. Det får du ikke hvis du ikke melder deg av først.

Via Min side i Læringsportalen, kan du trykke på knappen «Meld av» tilhørende det aktuelle kurset. 

Når du har funnet et kurs du ønsker å melde deg på via kurskatalogen, trykk deg inn på aktuelle kurs og velg «Meld på».​
Du mottar bekreftelse på plass til din registrerte e-postadresse.

Vi anbefaler at du lagrer meldingen som møteinnkalling i din personlige kalender.

Obligatoriske kurs for nyansatte

Nyansatte ved OUS skal gjennomføre fastsatte obligatoriske kurs som en del av introduksjonsprogrammet.

Du kan lese mer på egen side for nyansatte ved OUS.

Velg kurskatalog i Læringsportalen. I katalogen vises alle kurs som er tilgjengelige frem i tid.  Du vil øverst på siden finne noen nedtrekksmenyer og filtreringsmuligheter. ​
​​

​​​​Team for digital læring bistår med digitalisering av undervisning og opplæring i sykehuset.

  • Podkast
  • E-læring
  • Lansering og evaluering
  • Formidling og interaktivitet

Spørsmål om opplæring ta kontakt på mail: kompetanseutvikling@ous-hf.no


Er det noe du undres over eller ikke finner svar på, vennligst ta kontakt på kompetanseutvikling@ous-hf.no

Sist oppdatert 10.09.2023