Ny som leder

Velkommen som leder ved Norges største medisin- og helsefaglige miljø!

​​Oslo universitetssykehus har et viktig samfunnsoppdrag. Som leder ved sykehuset vil du ha en sentral rolle i å innfri dette. Du vil få en utfordrende, variert og spennende hverdag i en kompleks organisasjon som er i konstant utvikling.

Mange av våre nye ledere har jobbet lenge ved OUS, og andre er helt nye. Uansett er det viktig å kjenne godt til hva som nå kreves av deg i din nye rolle og hva slags støtte vi kan gi deg.

Ledere med god lederkompetanse er av stor betydning for pasientsikkerhet, trivsel og rekruttering, samt utvikling av en trygg, åpen og inkluderende kultur. Oslo universitetssykehus satser derfor målrettet på lederopplæring og lederutvikling.
Vi er opptatt av at du skal få en så god start som mulig hos oss, samtidig har du også ansvar for å sette deg inn i temaer som er viktig for ditt arbeidsforhold. Vi har derfor samlet all viktig informasjon på denne siden. 

Introduksjonsprogram​ for nye ledere ​

Alle som begynner  ved OUS skal gjennom et introduksjonsprogram. Dette er en kurs- og informasjonspakke bestående av obligatoriske kurs som er relevant for jobben du skal gjøre, og for at du skal bli bedre kjent med oss. Noen av kursene kan du gjennomføre hjemmefra, før din første arbeidsdag. Du skal også delta på en nyansattdag i løpet av den første tiden hos oss. Som nyansatt leder skal du følge «Ny som leder» opplæring.

Etter at du har signert din arbeidskontrakt, og i løpet av din første tid hos oss, vil du motta informasjon om introduksjonsprogram​et på e-post. Vi vil sende deg informasjon om brukernavn og hvordan du kan logge deg inn i vårt læringssystem, Læringsportalen. Og hvilke kurs som er tilgjengelige før du begynner. Du vil også få påminnelser og lenker til kurs og annen nyttig informasjon underveis i din første periode hos oss. Etter tre måneder i din stilling vil vi sende deg en undersøkelse med spørsmål om hvordan den første tiden har vært.

Påmelding til alle kurs skjer i vårt læringssystem, Læringsportalen. For å få kursaktiviteten registrert riktig, er det viktig at du logger på med brukernavnet du fikk på epost.

 

Før oppstart

Kort tid etter at arbeidskontrakten er signert gjennomføres det en samtale mellom deg og din nærmeste leder hvor dere bli enige om det er forberedelser som kan gjennomføres før oppstart og hva som er nyttig å gjennomføre i løpet av prøveperioden. Din leder vil sende deg en epost med informasjon om oppmøtested, hvem som møter deg, samt en opplæringsplanen for de første ukene. Din nærmeste leder skal sørge for at du føler deg velkommen og blir ivaretatt. Nærmeste leder er også ansvarlig for at punktene i sjekklisten «Oppstart ny som leder» gjennomgås. 


Kurslenkene nedenfor sender deg direkte til kurset etter at du har logget inn i vår læringsportal. 

Alle som jobber i sykehuset har et ansvar for å utvikle og forbedre tjenestene vi leverer. Derfor ønsker vi at du er kjent med vår utviklingsplan og våre mål. Når du leser utviklingsplanen skal du sitte igjen med et bilde av hvilke ambisjoner sykehuset skal strekke seg mot i årene fremover, og motivasjon til å selv ta del i denne endringsreisen. Utviklingsplan 2040 er for alle som har en tilknytning til OUS. Den skal skape en felles forståelse av utfordringene vi møter, og hva vi må strekke oss etter for å håndtere disse utfordringene.

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag:

​​​Sykehusets lederprogram følger deg fra du er ny som leder og gjennom hele din ledergjerning. Du vil få tilbud om lederopplæring og –utvikling gjennom kurs, workshops, seminarer, mentorgrupper, nettbasert undervisning og andre tiltak. Noe av innholdet er spesifikt for den klinikken du tilhører, mens mye er felles for alle ledere.​​
Les mer om Lederprogrammet ved OUS her

Kommende nyansattdager​

 • 4. september 2024​ – Store auditorium på Rikshospitalet
 • 23. oktober 2024​ – Store auditorium på Rikshospitalet
 • 4. desember 2024​ – Store auditorium på Rikshospitalet

Meld deg på i Læringsportalen


Program

 • 07.45–08.00: Registrering
 • 08.00–08.20: Velkommen
 • 08.20–08.40: En pasienthistorie
 • 08.40–09.55: Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet
 • 09.55–10.00: Blodbanken orienterer
 • 10.00–10.30: Pause med kaffe/te
 • 10.30–11.05: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt
 • 11.05–11.30: Mangfold og likeverdige helsetjenester
 • 11.30–11.50: Rusbehandling nytter
 • 11.50–12.00: Avslutning

Etter at du har mottatt en epost med ditt brukernavn, kan du aktivere din bruker i Læringsportalen.

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Dersom du logger deg på via en smarttelefon eller lignende må du huske å tillate popupvindu i instillingene dine.

 

Spørsmål?

Se egen informasjonsside om Læringsportalen.

Det er viktig at du får registrert følgende opplysninger i vårt personalsystem ​Personalportalen første arbeidsdag;

 • kontonummer
 • telefonnummer
 • opplysninger om pårørende
 • eventuelle barn (med fødselsdato)
 • bierverv/ikke bierverv

Personopplysningene dine skal alltid være oppdatert, og dette gjelder så lenge du er ansatt ved Oslo universitetssykehus.

Velg en av følgende leverandør for elektronisk parkeringstillatelse:

EasyPark
Last ned appen til EasyPark ved å søke etter «EasyPark» på Google Play eller Appstore, og følg anvisning for registrering i løsningen (kun første gang).
Obs: egen takstgruppe for ansatte ved OUS: 30010. Priser finner du i appen.

Cale Permit
Cale Permit er en webbasert betalingsløsning. Følg linken under for vilkår, pris og betaling.

Parkeringstillagtelse via Cale Permit


Gratis parkering
Alle ansatte har mulighet for å parkere gratis i helg og på helligdager, fra kl. 14.00 fredag til kl. 08.00 mandag. Dette forutsetter at du registrerer en avtale i Cale Permit under Type: «Ansatte fri (helg og helligdag)». Det er ikke nødvendig å lage denne type avtale dersom du har en aktiv ordinær betalingsavtale.

Mer informasjon angåenende parkering for ansatte finner du på intranett.

Du vil få tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset dersom dette er aktuelt. Garderobe og ytterligere informasjon vil du få av din nærmeste leder.

Første arbeidsdag tar du med personlig legitimasjon i forbindelse med ID-kortfotografering. Du vil motta et skjema av din leder som du fyller ut og leverer på ID-kontoret.

Husk: kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og
personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottok fra HR og personal, eventuelt ta kontakt med din nærmeste leder.

Sist oppdatert 15.05.2024