Ekspertsykehuset

Pappaen alene på barsel - sosionomens rolle i pårørendearbeid

Samboeren til Jan (33) ble alvorlig syk før fødselen av deres første barn. Babyen ble født i uke 35 og noen dager var både mor og barn innlagt på hver sin intensivavdeling, før Jan fikk være med datteren sin på barselavdelingen på Rikshospitalet.

Stephanie Røine, sosionom, Seksjon for sosionomer, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS).
Publisert 19.03.2024
En person som holder en babys hånd

Foto: Stephanie Røine, OUS

Pappa og baby på barselavdelingen på Rikshospitalet. Med godkjennelse fra familien.

Jan (anm. navn anonymisert) forteller at det har vært en veldig forvirrende tid med et kaos av ulike følelser.

En person i hvit frakk

Foto: Stephanie Røine, OUS

Stephanie Røine blogger om hvordan sosionomene møter pårørende i krevende situasjoner.

Han kjente på enorm glede over å ha blitt pappa, men samtidig var han veldig redd. Han forteller at han følte seg som en kasteball mellom to intensivavdelinger, uten at han tilhørte så riktig noe sted. Jan har i tiden på Rikshospitalet hatt flere samtaler med sosionom.

I møte med de pårørende

Det er mange yrkesgrupper på sykehuset som møter pårørende i svært krevende situasjoner.

Mange pårørende beskriver følelser som fortvilelse, redsel eller avmakt, når en av de nærmeste blir alvorlig syk.

Likevel kommer oppfølgingen av de pårørende dessverre ofte for kort.

Spesielt i akutte situasjoner må behandlingen av pasienten selvsagt komme først og pleiepersonalet har ofte lite kapasitet til å følge opp de pårørende i tillegg.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: OUS

Seksjon for sosionomer ved Kreftklinikken, OUS Rikshospitalet.

Sosialarbeiderdagen

19. mars markeres den internasjonale sosialarbeiderdagen av sosionomene på Oslo universitetssykehuset og sosionomene blir litt ekstra synlige.

Det er ansatt omtrent 220 sosionomer i OUS. 

De jobber både i somatikken og innen psykisk helse og avhengighet, og server ulike sengeposter, poliklinikker og dagenheter ved sykehusets klinikker.

Sosionomene i somatikk gir tilbud om psykososiale tjenester som kartlegging (Sosionomens psykososiale kartlegging og vurdering av voksne pasienter), råd, veiledning og støttesamtaler når sykdom og skade rammer pasienter og pårørende.

Som en av få yrkesgrupper på sykehuset jobber sosionomene særskilt med pårørende.

En person som holder en rød boks

Foto: Med godkjennelse fra familien. Stephanie Røine, OUS

Ble roligere etter samtalene

Jan er ikke i tvil om at samtalene med sosionom var en stor støtte for ham, etter fødselen av hans datter.

"Jeg takket ja til tilbudet, fordi jeg kjente at jeg trengte å snakke med noen som ikke var følelsesmessig involvert. Det var godt å snakke med noen som virkelig brydde seg og tok meg seriøst og jeg ble roligere etter samtalene.

Jan forteller videre om hvor viktig det var at han tok vare på seg selv.

"Det var viktig for meg at jeg kunne snakke med noen om hvordan det er, å være pårørende i en så vanskelig situasjon. Sosionomen snakket også med meg om viktigheten av egenomsorg, når livet er så krevende.

Om at det er greit og viktig å ta seg en pause, slik at man klarer å holde ut. I tillegg hjalp hun oss med å søke om pleiepenger og med at jeg som far fikk overta foreldrepengene, mens mor er syk.

Det ga oss trygghet i en tid, hvor vi bekymret oss for økonomien og vi begge måtte være borte fra jobbene våre."

The world social work day, 19. mars, 2024.

Seksjon for fysioterapeuter og sosionomer ved Kreftklinikken OUS