Koronastudien

Risiko for å bli smittet av koronavirus i Norge

Oslo universitetssykehus undersøker hvordan koronaviruset sprer seg i Norge og inviterer alle til å delta.

Om studien

Det opprinnelige målet med denne studien, var å lære mer om smitteveiene til Covid-19 gjennom bruk av elektroniske spørreskjemaer. Denne studien var en av de første, store studiene lansert på den nye plattformen Nettskjema fra UiO da den startet i mars 2020. Gjennom pandemien har studien samlet inn spørreskjemaer fra omtrent 200 000 deltakere som har svar på spørsmål angående deres handle- og reisevaner, hvor ofte de går ut av huset, eventuelle risikofaktorer for å smittes, samt om de hadde opplevd noen symptomer på en ukentlig til månedlig basis.

Nye problemstillinger

Etter hvert som pandemien skred frem, gjorde nye problemstillinger seg gjeldende. Studien har siden beveget seg mer mot å oppdage risikofaktorer for å utvikle langvarig-covid (long-COVID), i tillegg til å kategorisere symptomene til denne nyoppståtte tilstanden. Det unike kohort-designet gjør det mulig å følge hvordan det går med deltakerne gjennom oppfølgingsskjemaer under pandemien. Dette gjør det mulig å se på eventuelt nye problemstillinger som dukker opp.
 

«Rehabilitering av long-covid»

Vi får mange spørsmål fra pasienter og helsepersonell om behandling av long-covid. Koronastudien bidrar med kunnskap til forskning på dette og samarbeider med prosjekter som forsker på behandlingsmetoder. Vi ønsker flere slike vitenskapelige samarbeid velkommen! Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en god veileder for behandling av covid-19 og long-covid og deler av denne er oversatt til norsk. I påvente av en egen norsk veileder for behandling av long-covid anbefaler vi å bruke denne norske oversettelsen eller WHO sin fulle veileder som oppdateres jevnlig.

 
Les mer om studien på ClinicalTrials.gov

 

Data samlet inn fra studien har vært brukt som kildemateriale for flere publikasjoner (se liste under), og har ledet til oppstarten av Transtudien.

Materiale samlet inn i studien er ikke bare begrenset til data fra elektroniske spørreskjemaer. Mer enn 3000 deltakere (friske kontroller og koronatilfeller) har blitt spurt om å avgi biologisk materiale, primært blodprøver, til studiens biobank som befinner seg på Rikshospitalet i Oslo. Blodprøvene er tatt før, under og etter Covid-19, og under eller etter sykehusinnleggelse. 

 1. Søraas A, Bø R, Kalleberg KT, Støer NC, Ellingjord-Dale M, Landrø NI. Self-reported Memory Problems 8 Months After COVID-19 Infection. JAMA Netw Open. 2021;4(7):e2118717. 
 2. Søraas A, Kalleberg KT, Dahl JA, Søraas CL, Myklebust T, Axelsen E, et al. Persisting symptoms three to eight months after non-hospitalized COVID-19, a prospective cohort study. PLoS One. 2021;16(8):e0256142. 
 3. Ellingjord-Dale M, Kalleberg KT, Istre MS, Nygaard AB, Brunvoll SH, Eggesbø LM, et al. The use of public transport and contraction of SARS-CoV-2 in a large prospective cohort in Norway. BMC Infect Dis. 2022;22(1):252. 
 4. Garcia-Gallo E, Merson L, Kennon K, Kelly S, Citarella BW, Fryer DV, et al. ISARIC-COVID-19 dataset: A Prospective, Standardized, Global Dataset of Patients Hospitalized with COVID-19. Sci Data. 2022;9(1):454. 
 5. Gohli J, Anderson AM, Brantsaeter AB, Bøifot KO, Grub C, Hadley CL, et al. Dispersion of SARS-CoV-2 in air surrounding COVID-19-infected individuals with mild symptoms. Indoor Air. 2022;32(2):e13001. 
 6. Hetland G, Fagerhol MK, Wiedmann MKH, Søraas AVL, Mirlashari MR, Nissen-Meyer LSH, et al. Elevated NETs and Calprotectin Levels after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination Correlate with the Severity of Side Effects. Vaccines (Basel). 2022;10(8). 
 7. Kjetland EF, Kalleberg KT, Søraas CL, Hammarström B, Myklebust TÅ, Jenum S, et al. Risk factors for community transmission of SARS-CoV-2. A cross-sectional study in 116,678 people. medRxiv. 2020:2020.12.23.20248514. 
 8. Lee Y, Riskedal E, Kalleberg KT, Istre M, Lind A, Lund-Johansen F, et al. EWAS of post-COVID-19 patients shows methylation differences in the immune-response associated gene, IFI44L, three months after COVID-19 infection. Sci Rep. 2022;12(1):11478. 
 9. Søraas A GB, Ueland T, Lind A, Fevang B, Murphy S, Huse C, Nygaard AB, Steffensen AK, al-Baldawi H, Holberg-Petersen M, Andresen LL, Ågnes C, Ranheim T, Schanke Y, Istre MS, Dahl JA, Chopra A, Dudman SG, Kaarbø M, Andersen JT, Vaage EB, Tran TT, Vaage JT, Michelsen AE, Müller F, Aukrust P, Halvorsen B, Dahl TB, Holter JC, Lund-Johansen F. Breakthrough infections with the Omicron and Delta variants of SARS-CoV-2 result in similar re-activation of vaccine-induced immunity Frontiers Immunology 2022. (Accepted manuscript). 
 10. Blom KB, Åsberg A, Sjaastad I, Kalleberg KT, Søraas A, Midtvedt K, et al. Kidney Transplant Recipient Behavior During the Early COVID-19 Pandemic: A National Survey Study in Norway. Kidney Med. 2022;4(2):100389. 
 11. Myklebust C YJ, Lund KP, Grødeland G, Tveita A, Nissen-Meyer LS, Lund-Johansen F, Søraas A, Nygaard U, Mjaaland S, Vaage JT, Munthe, LA. Preexisting Cross-Reactive T Cells are Boosted and Comprise Significant Immunity in COVID-19 Recovered Patients. Available at SSRN 3792503 2021

 

Godkjent studie

Studien er godkjent av REK og personvernombudet ved OUS.

Vitenskapelig tittel

Risiko for å bli smittet av koronavirus i Norge – på arbeidsplassen og i samfunnet

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 27.03.2020

Hvem kan delta?

Alle voksne (>18 år) bosatt i Norge, uavhengig av bosted, kan delta i denne elektroniske spørreskjemaundersøkelsen om risikofaktorer for Covid-19 i Norge. 

For å gjennomføre studien trenger vi at mange friske personer melder seg, så vi kan sammenlikne svarene deres med de som har viruset.

I tillegg ønsker vi spesielt at noen grupper melder seg:

 • Personer som har koronaviruset.
 • Personer som har blitt testet for koronaviruset.
 • Personer som tror de har symptomer på koronaviruset.
 • Personer i karantene eller hjemmeisolasjon.
 • Ansatte i helsesektoren.
 • Pasienter på norske sykehus.

For øvrig inviteres enkelte grupper spesielt inn i studien med en SMS. Det er gjennom disse at vi sikrer å ha et akseptabelt antall av de som er testet for coronavirus og til nå har vi 250 caser og 1900 kontroller av slike.

Hva innebærer studien?

For de fleste innebærer studien at de fyller ut elektroniske spørreskjema. De første og viktigste skjemaene tar omtrent 2 minutter per skjema (3-4 skjema). Senere vil du få tilsendt et større skjema om bakgrunnsinformasjon som tar omtrent 10 minutter å fylle ut. Det er alltid mulig å melde seg ut av studien ved å gå til den elektroniske samtykkeportalen: https://consent-portal.tsd.usit.no/

Du melder deg på studien ved å logge deg inn med BankID/MinID og lese og signere samtykkeskjemaet elektronisk.

Enkelte deltakere vil også bli invitert til å avgi en eller flere blodprøver/neseprøver eller andre biologiske prøver. Dette kommer i tillegg til spørreskjema og det er som alt annet selvfølgelig helt frivillig.

Signer samtykkeskjema

g_9e17dcbf_0154_4357_9c87_60ede23ae0dc

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien og ved å spre informasjon om studien til flest mulig, bidrar du til at vi kan lære mer om hvilke tiltak som faktisk kan hjelpe mot spredning av koronaviruset.

Den største ulempen med å delta er at spørreskjemaet tar 10 til 15 minutter å fylle ut.

Noen få vil også bli spurt om de i tillegg kan bidra med en blodprøve eller å la seg teste for koronavirus, men dette er helt frivillig.

Se også den relaterte "Transtudien" – Forebygging av Covid-19 med tran

Kontaktinformasjon

Studien ledes av lege og forsker Arne Søraas ved Avdeling for mikrobiologi på Oslo universitetssykehus. Studien gjøres også i samarbeid med Seksjon for miljø og arbeidsmedisin.

Du finner mer informasjon om studien i samtykkeskjemaet. Der er også kontaktinformasjon til studien hvis du har flere spørsmål.

English?

Don't hesitate to contact us if you need information in English.

Arne Søraas

Lege og forsker

arvsoe@ous-hf.no 906 52 904

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Betanien hospital
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Finnmarkssykehuset
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Helgelandssykehuset
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Stavanger
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Nordlandssykehuset
 • Revmatismesykehuset
 • St. Olavs Hospital
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre viken