Bilde av dyrkningsskål

Avdeling for mikrobiologi

Avdeling for mikrobiologi utfører diagnostikk og rådgivning i bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi for de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere. Vi har en betydelig produksjon av reagenser og dyrkningsmedier, også til eksterne kunder. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485. Vår virksomhet er lokalisert på Ullevål og Rikshospitalet. Vi har ingen direkte pasientkontakt og alle pasienthenvendelser må gå via henvisende lege/rekvirent. Les mer informasjon om avdelingen, årsrapporter, antibiotikaresistens og mer ved å klikke på linken under.

Diagnostikken omfatter et bredt repertoar for påvisning og identifikasjon av sykdomsfremkallende virus, bakterier, sopp og parasitter fra pasientprøver, resistensbestemmelse av bakterier, sopp og virus overfor antimikrobielle midler og måling av pasientens respons på infeksjon (infeksjonsserologi og spesifikk T-cellerespons mot visse infeksjoner). Virksomheten omfatter også rådgivning til kliniske avdelinger og eksterne rekvirenter angående diagnostikk, behandling og forebygging av infeksjonssykdommer. I tillegg er avdelingen ansvarlig for infeksjonskontroll av blodprodukter og transplantasjonsgivere. Avdelingen betjener foruten Oslo universitetssykehus også Diakonhjemmets sykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og deler av primærhelsetjenesten i Oslo. I tillegg kommer regionale oppgaver og nasjonale referansefunksjoner for HIV, Cytomegalovirus, toksoplasmose og medisinsk mykologi.

Vi har et sterkt forskningsmiljø og en stor forskningsseksjon. Forskningsaktiviteten omfatter molekylær biologi, mikrobiologi, bioinformatikk, stamceller og DNA-reparasjon.

Avdelingen utdanner medisinske mikrobiologer og gir praksisopplæring til bioingeniørstudenter og deltar i undervisningen av medisinske studenter ved at avdelingen er tett knyttet til Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Produksjon av dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens diagnostiske seksjoner og til eksterne kunder foregår på Seksjon for kontroll- og produksjon.

Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og i tillegg er medieproduksjonen sertifisert etter ISO 13485.

Mikrobiologisk avdeling ved OUS gir årlig ut en resistensrapport. Her kan du enkelt finne resistensdata for de viktigste bakteriene.

Antibiotikadosering (NordicAST)

Seksjon for kontroll og produksjon lager substrater som dyrkningsmedier og reagenser til avdelingens seksjoner, OUS-HF, UiO og forskningen, samt andre HF. Dette sortimentet kan vi også tilby eksterne kunder ved forespørsel. Substratproduksjonen er sertifisert etter ISO 13485.

Kontaktinformasjon: Telefon 22118844
Bestillinger sendes til: substrat@ous-hf.no

Seksjonsleder Rolf Hugo Jespersen
Telefon: 22118843
ePost: roljes@ous-hf.no

Kontakt

Telefon

Rikshospitalet

23 07 11 00
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Fullstendig liste med oversikt over kontaktinformasjon og åpningstider finner du lenger opp under: Les mer om avdeling for mikrobiologi.

Ullevål

22 11 88 25
 • Mandag 08:00 - 17:00
 • Tirsdag 08:00 - 17:00
 • Onsdag 08:00 - 17:00
 • Torsdag 08:00 - 17:00
 • Fredag 08:00 - 17:00
 • Lørdag 08:00 - 15:30
 • Søndag STENGT
Fullstendig liste med oversikt over kontaktinformasjon og åpningstider finner du lenger opp under: Les mer om avdeling for mikrobiologi.

Postadresse

Postadresse Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Postadresse Ullevål

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Praktisk informasjon

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Analyseliste og rekvisisjoner for helsesektoren

På ous.labfag.no finner du samlet informasjon for rekvirenter i primær-, kommune- og spesialisthelsetjenesten om OUS sine laboratorieanalyser, hvordan rekvirere analyser elektronisk eller via rekvisisjoner. Du finner også informasjon om forsendelse av prøver, hvordan bestille prøvetakingsutstyr og hvordan komme i kontakt med laboratoriene og kunderådgiverne.

Besøk ous.labfag.no
Blodprøver

Biobank

I klinikk for laboratoriemedisin er det etablert en sentralisert biobankenhet som skal håndtere prøvelogistikk for biobanker på vegne av forskere ved Oslo universitetssykehus. På vår nettside finner du informasjon om hva vi kan tilby av tjenester.

Besøk nettsiden
En dame i legefrakk som holler et stativ med laboratorieprøver. Hun inspiserer en av prøvene nøye.

Nyheter fra avdelingen

  Artikler fra avdelingen