Transtudien

Forebygging av Covid-19 med tran

Studien er avsluttet. Oslo universitetssykehus undersøkte om tran kan forebygge Covid-19.

Om studien

Studien er avsluttet

Hovedmål

Transtudien sitt hovedmål var å undersøke om tran kunne forebygge Covid-19. Halvparten av deltakerne fikk tilsendt tran med sitronsmak og den andre halvparten fikk maisolje med sitronsmak (placebo) som de tok vinteren 2020–2021 (november 2020 til juni 2021). På slutten av vinteren undersøkte man om det var forskjell i forekomst av Covid-19 mellom gruppene. Alle voksne mellom 18 og 75 år i Norge kunne delta.

Koronastudien

I den store Koronastudien så forskerne at deltakere som oppga at de brukte tran, hadde en lavere forekomst av Covid-19 og sykehusinnleggelser på grunn av Covid-19. Dette kunne like gjerne skyldes at de som bruker tran også beskytter seg bedre mot sykdommen på andre måter. Hvis tran virkelig forebygger Covid-19, ville det åpne for en helt ny måte å forebygge sykdommen på. Resultatene fra Koronastudien er dessverre langt fra sikre nok til å kunne gi råd om bruk av tran for å forebygge Covid-19.

Transtudien

Transtudien, en understudie av Koronastudien, ble startet opp for å gi et svar på dette spørsmålet, og om tran kan forebygge andre luftveisinfeksjoner. Forskerne vil også se nærmere på andre potensielle helseffekter av tran. 

Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk (nummer 172796), Personvernombudet ved OUS og registrert på ClinicalTrials.

Studien er et uavhengig forskningsprosjekt ved OUS som er delfinansiert av Møllers tran. 

Studien har avsluttet inklusjonen.

Alle spørsmål om datatilgang skal bli videresendt til Arne Søraas eller Anders Nygaard.

Support data for the study “Prevention of covid-19 and other acute respiratory infections with cod liver oil supplementation, a low dose vitamin D supplement: quadruple blinded, randomised placebo controlled trial” can be accessed at DOI: 10.5281/zenodo.7044080"

Don't hesitate to contact Søraas or Nygaard if you need information in English.


Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle voksne, yngre enn 75 år i Norge, kan delta, uavhengig av bosted.

For å gjennomføre studien er vi avhengige av at mange friske personer melder seg. Dersom du har hatt Covid-19, eller tar tran eller et tilskudd med vitamin D og/eller omega-3 fettsyrer hver dag kan du dessverre ikke være med i Transtudien. Dersom du tar tran eller et tilskudd med vitamin D og/eller omega-3 fettsyrer noen dager i uken, kan du være med.

I tillegg ønsker vi spesielt at noen grupper melder seg:

  • Personer med etnisk bakgrunn fra Asia og Afrika.

Noen grupper kan ikke delta:

  • Gravide eller kvinner som planlegger å bli gravide
  • Personer som ikke tåler tran eller maisolje, eller har problemer med å svelge olje
  • Personer som er over 75 år
  • Veganere (vegetarianere kan delta)
  • Personer med enkelte alvorlige lever- og nyresykdommer

Du melder deg på studien ved å logge deg inn med BankID/MinID og lese og signere samtykkeskjemaet elektronisk.

Hva innebærer studien?

Studien er en såkalt «randomisert kontrollert studie» der du som deltaker får tilsendt tran eller placebo (begge med sitronsmak) som du skal ta hver dag (for eksempel hver morgen) i hele vinter. Du får ikke vite hva du tar.

Du skal også svare på elektroniske spørreskjema. Det første skjemaet tar 10–15 minutter og senere vil skjemaene ta mindre enn fem minutter. Noen kan også bli invitert til å avgi blodprøve.

I løpet av studieperioden og i en oppfølgingsperiode på to år følger vi med på hvordan det går med deg i norske helseregistre.

Transtudien er en understudie av Koronastudien.no og som deltaker må du også delta i koronastudien. Om du ikke allerede er deltaker i Koronastudien får du derfor presentert to samtykkeskjemaer som du må signere.

Spørreskjemaene i Transtudien vil i vinter være de samme som i Koronastudien. Hensikten med Koronastudien er å lære om hvordan koronaviruset sprer seg og om viruset i seg selv.

Se også vår FAQ med ofte stilte spørsmål om studiedeltagelse

Vær oppmerksom

Ved å være med i prosjektet får du gratis tilsendt tran eller narremedisin i studieperioden.

Du bidrar til at vi får mer kunnskap om bekjempelsen av Covid-19 og og om tran påvirker forløpet av Covid-19.

Ulempen ved å delta er at spørreskjemaene tar tid å fylle ut og at du kan bli invitert til å avgi blodprøve (eller andre prøver). Prøvetaking tar noe tid og kan oppleves ubehagelig selv om det har lav til ingen risiko for skade.

Ved å delta gir du også tillatelse til at studien samler inn og sammenstiller informasjon om deg.

Kontaktinformasjon

Du finner all informasjon om studien i samtykkeskjemaet. Der er også kontaktinformasjon til studien hvis du har flere spørsmål.

English?

Don't hesitate to contact us if you need information in English.