Et nærbilde av mennesker som skriver på papir

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Når du som pasient kommer til sykehuset, har du rett til å få god informasjon og opplæring om diagnose, behandling og de endringer dette medfører i ditt liv. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god og tilpasset opplæring. Denne rettigheten gjelder også pårørende i alle aldre. Vi skal spørre: «Hva er viktig for deg?».

Finn kurs for en bestemt behandling

Tilstrekkelig kunnskap om sykdom og behandling er en forutsetning for at du kan medvirke i valg og beslutninger som angår din helse.  Kunnskap kan du få i samtale med helsepersonell i form av informasjon, veiledning, undervisning individuelt eller i gruppe, som skriftlig informasjon, digitalt eller på kurs. Pasient- og pårørendeopplæring er for deg som er pasient, dine pårørende og/ eller familien din. Noen klinikker i sykehuset har egne lærings- og mestringssentra, og sykehuset tilbyr ulike lærings- og mestringskurs hvor du kan lære mer om din diagnose, behandling og tiltak som kan forebygge plager. På kurs kan du møte andre pasienter og pårørende i samme situasjon, dele erfaringer og få råd og veiledning om hvordan du og dine pårørende best kan håndtere utfordringer med sykdom. Sykehuset arrangerer også temakvelder og seminarer for pasienter og pårørende.

Snakk med din behandler, så vil han/hun hjelpe deg med å svare på spørsmål, og til å finne frem til det tilbudet som er best for deg.

Målet med lærings- og mestringskurs, temakvelder og seminarer og annen pasient- og pårørendeopplæring er at du skal lære om sykdommen din, hvordan du kan mestre hverdagen og hvordan du kan medvirke i egen behandling. Kunnskap om sykdom, behandling, egne ressurser og gode levevaner, kan hjelpe deg å velge det som er best for deg .

På lærings- og mestringskurs møter du fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller om hvordan de lever sine liv med de samme helseutfordringene. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

De fleste kurs for pasienter og pårørende krever henvisning fra lege. Hvis du er pasient ved sykehuset, har du allerede en henvisning. I noen tilfeller kan pasienter som ikke er til behandling ved sykehuset, delta på kurs. Da kreves en henvisning fra din fastlege eller annen lege. Dine pårørende kan henvises til kurs og registreres da i ditt navn.
Her kan du lese mer om henvisninger til OUS

Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen fritt behandlingsvalg.

Oslo universitetssykehus tilbyr kurs både på Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

Her finner du kursoversikten

SyktFrisk er en podkast fra spesialisthelsetjenesten til pasienter og og pårørende.  I podkasten kan du høre hvordan det er å rammes av og leve med sykdom. du kan lytte til både pasienter og spesialister på sykdom og mestring.

Podkasten er laget i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste i pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

SyktFrisk finner du der du hører podkaster, eller på mestringforalle.no/syktfrisk

Biblioteket på Ullevål sykehus har en rikholdig samling av helsefaglig litteratur og skjønnlitteratur for barn og voksne. Å vite hvor du skal lete etter og finne god helseinformasjon kan være utfordrende. Ved seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende kan du få tilgang til en rekke ulike medisinske databaser. Du kan også få hjelp og søkeveiledning av spesialbibliotekarer.

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende

Er noe uklart, så bare spør! Helsepersonell har faglig ekspertise, men du er ekspert på deg. En god dialog vil hjelpe deg å få den informasjonen du trenger og med å hvite hva du selv bør informere om.

Les flere råd om hvordan du kan forberede deg til et besøk på sykehuset her

Innspill fra brukerutvalget ved OUS:

  • Ha alltid med deg noen til legen
  • Skriv ned spørsmål på forhånd
  • Ta med deg skrivesaker og ta deg tid til å notere

Trenger du tolk? Her kan du lese mer om det.

Les mer om det å være pårørende og dine rettigheter her

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forså hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Les mer om vårt tilbud til barn som er pårørende

Pasientopplæring setter fokus på deg som pasient, på dine behov.  Du kan medvirke med dine erfaringer og forståelse for din egen situasjon. Mens helsepersonell har kunnskap om medisinsk behandling, forskning, rehabilitering og fordeler og ulemper ved ulike behandlingsalternativ, er du ekspert på hva som er viktig for deg og hvilke erfaringer du har gjort deg. Sammen kan dere komme frem til hva som er best for deg og din helse i et samvalg.

Brukermedvirkning på Oslo universitetssykehus

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter til reise og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Les mer om dine rettigheter ved pasient og pårørendeopplæring

Kontakt 


 


 

Under kan du se en samlet oversikt over hva sykehuset tilbyr av gruppeopplæring.


Sist oppdatert 18.08.2023